Lời Ngỏ và Bảng Giá Tư Vấn Phong Thủy - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp Lời Ngỏ và Bảng Giá Tư Vấn Phong Thủy - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

Lời Ngỏ và Bảng Giá Tư Vấn Phong Thủy

Bảng giá các dịch vụ tư vấn phong thủy

……. 00 …….

Hot Line Trợ Lý: 0789235145

Số TT  

Dịch Vụ

 

Giá

 

Ghi Chú

 

1

 

Phong thủy cơ bản, trực tiếp

 

10 triệu

Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng dưới 200 mét vuông.

 

 

2

 

Phong thủy cơ bản, từ xa

 

4 triệu

Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng dưới 200 mét vuông.

 

 

3

 

Phong thủy cơ bản, trực tiếp

 

20 triệu

Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng từ  200 – 500 mét vuông.

 

 

4

 

Phong thủy cơ bản, từ xa

 

8 triệu

Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng từ 200 – 500 mét vuông.

 

 

5

 

Phong thủy cơ bản, trực tiếp

 

30 triệu

Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng từ 500 – 1000 mét vuông, như biệt thự

 

 

6

 

Phong thủy cơ bản, trực tiếp

 

12 triệu

Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng từ 500 – 1000 mét vuông, như biệt thự

 

 

7

 

Phong thủy cao cấp

Tùy theo cụ thể Cho tất cả trường hợp và quy mô. Theo nhu cầu của khách hàng.
 

8

 

Phong Thủy cất nhà mới, trực tiếp

 

30 triệu

Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng dưới 200 mét vuông.

 

 

9

 

Phong Thủy cất nhà mới, từ xa

 

10 triệu

Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng dưới 200 mét vuông.

 

 

10

 

Phong thủy xem nhà đất để mua hoặc thuê, trực tiếp

 

 

3 triệu

 

Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v…

 

11

 

Phong thủy xem nhà đất để mua hoặc thuê, từ xa

 

 

2 triệu

 

Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v…

 

12

Kích hoạt bán nhà đất nhanh, trực tiếp  

20 triệu

 

Cho nhà đất ở dưới 500 mét vuông

 

13

Kích hoạt bán nhà đất nhanh, từ xa

 

 

8 triệu

 

Cho nhà đất ở dưới 500 mét vuông

 

14

Kích hoạt cho thuê nhà đất nhanh, trực tiếp  

5 triệu

 

Cho nhà đất ở dưới 500 mét vuông

 

15

Kích hoạt cho thuê nhà đất, từ xa  

2 triệu

 

Cho nhà đất ở dưới 500 mét vuông

 

16

Phong thủy Lưu Niên (Phong Thủy Năm)  

2 triệu

Cho nhà ở dưới 150 mét vuông và Đăng ký trước tết từ 1 đến 2 tháng để kịp chuẩn bị.

 

 

17

Phong thủy Lưu Niên

Và đến nhà bố trí

 

4 triệu

Cho nhà ở dưới 150 mét vuông và Đăng ký trước tết từ 1 đến 2 tháng để kịp chuẩn bị.
 

18

Phong thủy Lưu Niên (Phong Thủy Năm) Tùy theo thực tế Cho biệt thự, nhà lớn, công ty, xí nghiệp có quy mô lớn từ vài trăm đến vài nghìn mét vuông
 

19

 

Phong thủy Tháng

 

2 triệu

Cho nhà ở dưới 150 mét vuông và làm mỗi 2 tháng 1 lần, trước 10 ngày vào tháng mới để kịp chuẩn bị bố trí.

 

 

20

Phong thủy Tháng

Và đến nhà bố trí

 

4 triệu

Cho nhà ở dưới 150 mét vuông và Đăng ký trước tết từ 1 đến 2 tháng để kịp chuẩn bị.
 

21

 

Quy hoạch đô thị, thôn xóm, chung cư, khu dân cư, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, đình, chùa, nhà thờ, v.v…

 

Tùy theo thực tế

 

Bao gồm cả việc phân tích tình hình và các yếu tố phong thủy tốt xấu của những công trình dân sinh lớn như: thành phố, quân huyện, khu đô thị, chung cư, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, đình, chùa, nhà thờ, v.v…

 

 

22

 

Làm Mộ Phần Âm Trạch (1 phần Mộ)

 

30 triệu

 

Định huyệt, chọn huyệt, lập hướng cho việc đặt mộ mới và sang cát, cải táng, thổ táng tro cốt v.v….

 

 

23

 

Xem Mộ Phần Âm Trạch (1 phần Mộ)

 

10 triệu

Xem cát hung của Mộ Phần, Âm Trạch ảnh hưởng đến ai trong gia tộc và khi nào sẽ ảnh hưởng, đề xuất phương án cải tạo v.v….

 

 

24

 

Cải Tạo Mộ Phần Âm Trạch (1 phần Mộ)

 

10 triệu

Cải tạo phần trên của Mộ (không di quan, cải táng, không làm phần dưới Quan Tài) như xoay Bia, trấn trị, tạo Thủy Pháp, Sơn pháp cho Mộ.

 

 

25

 

Cải Táng Mộ Phần Âm Trạch (1 phần Mộ)

 

30 triệu

 

Định huyệt, chọn huyệt, lập hướng cho việc đặt mộ mới và sang cát, cải táng, thổ táng tro cốt v.v…. Khách tỉnh xa Sài Gòn thì phải lo chi phí đi lại.

 

 

26

Các dịch vụ về quy hoạch nghĩa trang, khu lăng mộ, nhà từ đường, v.v… tùy theo nhu cầu

 

 

Tùy theo thực tế

 

Bao gồm cả việc “tầm long điểm huyệt”, chọn lựa cuộc đất tốt, v.v…

 

27

 

Trồng Sinh Cơ (Chủng Sinh Cơ) 1 người

 

 

50 triệu

 

Không bao gồm chi phí tầm long điểm huyệt, chi phí mua đất và Quách, đồ lễ, xây dựng v.v… Chỉ là chi phí tiền công Trồng.

 

 

28

 

Bát Tự cơ bản

 

2 triệu

Chấm tổng quát đời người trên các phương diện: mệnh cách, dụng thần, hành vận và tính cách v.v…
 

29

 

Bát Tự chuyên đề

 

2 triệu

 

Chấm theo từng chuyên đề: hôn nhân, sự nghiệp, lục thân, dụng thần, sức khỏe, vận hạn … (xin xem phần chi tiết).

 

 

30

 

Xem ngày tốt cơ bản

 

1 triệu

Xem ngày tốt cho: Khai trương, nhập trạch, động thổ, xin visa, du lịch, xuất hành, v.v…(xin xem phần chi tiết.

 

 

31

 

Xem ngày tốt cao cấp

 

6 triệu

 

Xem ngày tốt đặc biệt kết hợp những thuật Trạch Cát cao cấp như: Kỳ môn độn giáp, Thần sát, Huyền không đại quái, v.v… để tuyển chọn những Nhật Khóa đại cát, đảm bảo thành công cao cho từng sự việc cụ thể.

 

 

32

 

Xem ngày đặc biệt

 

10 – 200 triệu

 

Đặc biệt quan trọng, đảm bảo yếu tố thành công.

 

33

Xem số điện thoại (số xe, số nhà, số tk ngân hàng….) tốt xấu

 

 

1 triệu

 

Xem và luận số điện thoại(số xe, số nhà, số tk ngân hàng….) đang dùng của quý khách.

 

34

Chọn số điện thoại (số xe, số nhà, số tk ngân hàng….) cấp độ 1  

1 triệu

Chọn số điện thoại (số xe, số nhà, số tk ngân hàng….) hợp Mệnh và ngành nghề, mục đích sử dụng (xem chi tiết phần dưới)

 

 

35

Chọn số điện thoại (số xe, số nhà, số tk ngân hàng….) cấp độ 2  

2 triệu

Chọn số điện thoại(số xe, số nhà, số tk ngân hàng….) hợp Mệnh và ngành nghề, mục đích sử dụng (xem chi tiết phần dưới)

 

 

 

36

 

Chọn số điện thoại (số xe, số nhà, số tk ngân hàng….) cấp độ 3

 

 

4 triệu

Chọn số điện thoại(số xe, số nhà, số tk ngân hàng….) hợp Mệnh và ngành nghề, mục đích sử dụng (xem chi tiết phần dưới)
 

37

 

Chọn số điện thoại cấp độ đặc biệt

 

10 – 50 triệu Chọn số điện thoại(số xe, số nhà, số tk ngân hàng….) hợp Mệnh và ngành nghề, mục đích sử dụng (xem chi tiết phần dưới)
 

38

 

Cúng Thất Tinh Bắc Đẩu 1 người

 

6 triệu

 

Bao gồm lễ vật và phẩm vật, cần hình 4*6 mới. Đến nhà cúng

 

 

39

 

Cúng Thất Tinh Bắc Đẩu 5 người đến 20 người

 

2 triệu

 

Bao gồm lễ vật và phẩm vật, cần hình 4*6 mới. Cúng tập trung.

 

 

40

 

Cúng Thất Tinh Bắc Đẩu 20 người trở lên

 

1 triệu

 

Bao gồm lễ vật và phẩm vật, cần hình 4*6 mới. Cúng tập trung.

 

 

41

 

Cúng Sao Giải Hạn 1 người

 

6 triệu

 

Bao gồm lễ vật và phẩm vật, cần hình 4*6 mới. Đến nhà cúng

 

 

42

 

Cúng Sao Giải Hạn từ 5 người đến 20 người

 

2 triệu

 

Bao gồm lễ vật và phẩm vật, cần hình 4*6 mới. Cúng tập trung.

 

 

43

 

Cúng Sao Giải Hạn từ 20 người trở lên

 

1 triệu

 

Bao gồm lễ vật và phẩm vật, cần hình 4*6 mới. Cúng tập trung.

 

44 Dịch vụ xem Chữ Ký 1 triệu Xem và phân tích Chữ Ký tốt hay xấu.
 

45

Tư vấn thiết kế Chữ Ký mới

 

 

2 triệu

 

Tư vấn thiết kế Chữ Ký mới, hướng dẫn cách Ký

 

46

Dịch vụ chiết tự Tên và Nghệ Danh, Thương Hiệu v.v…..  

1 triệu

Xem và chiết tự Tên và Nghệ Danh, Thương Hiệu tốt hay xấu.
 

47

 

Chọn (đặt) Tên, Nghệ Danh, Thương Hiệu

 

2 triệu

Tư vấn thiết kế chọn Tên, Nghệ Danh, Thương Hiệu tốt hợp với Dụng Thần của Bát tự, hợp Mệnh và ngành nghề.

 

* Chính sách cho người nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn: giảm 50 % giá. Nếu quá khó khăn thì hãy gửi 1 ít, số còn lại khi nào phát đạt thì trả sau. Trường hợp nếu quá khó khăn thì hãy cho Thầy biết thì Thầy sẽ giúp đỡ miễn phí.

* Chính sách hỗ trợ khách hàng quen và người thân: Thầy luôn sẵn sàng hỗ trợ khi bà con cần trong mọi việc (như xem ngày giờ tốt, xem quẻ cho sự việc, v.v…). Tuy nhiên bà con cần nên biết tính chất của công việc.

Ví dụ như: xem ngày tốt cho 1 việc gì đó:

– Hỗ trợ không có phí = xem theo phương pháp bình thường.

– Đăng ký gói cơ bản = xem theo phương pháp của gói xem ngày cơ bản, sẽ phải phân tích, tính toán, tuyển chọn ngày giờ tốt theo yêu cầu công việc nên sẽ mất nhiều thời gian và tâm cơ tính toán hơn là xem theo phương pháp bình thường.

– Đăng ký gói cao cấp: xem bằng tổng hợp tất cả những phương pháp Trạch Nhật (như Chính Ngũ Hành Trạch Nhật, Kỳ Môn Độn Giáp, Huyền Không Đại Quái, Kinh Dịch, Thần Sát, Đẩu Thủ, Thiên Tinh v.v…..) tiến hành phân tích, tính toán, tuyển chọn kỹ lưỡng các yếu tố để đảm bảo thành công.

Và tất cả những việc khác cũng vậy, sẽ có từng cấp độ khác nhau. Cho nên khi bà con có việc cần Thầy nếu là việc bình thường, không quan trọng thì nhờ hỗ trợ bình thường Thầy không thu phí. Còn nếu là việc quan trọng thì nên đăng ký gói cơ bản, nếu là việc rất quan trọng thì nên đăng ký gói cao cấp.

* Dưới đây là phần trình bày chi tiết những dịch vụ trên.

……………….

 1. Xem Phong Thủy

Dịch vụ xem Phong Thủy cơ bản:

1). Dịch vụ giá 10 triệu đồng, xem trực tiếp: Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng dưới 200 mét vuông.

2). Dịch vụ giá 4 triệu đồng, xem từ xa: Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng dưới 200 mét vuông.

…………

3). Dịch vụ giá 20 triệu đồng, xem trực tiếp: Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng từ 200 – 500 mét vuông.

4). Dịch vụ giá 8 triệu đồng, xem từ xa: Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng từ 200 – 500 mét vuông.

…………

5).  Dịch vụ giá 30 triệu đồng, xem trực tiếp: Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng từ 500 – 1000 mét vuông.

6).  Dịch vụ giá 10 triệu đồng, xem từ xa: Cho nhà ở, căn hộ chung cư, cửa hàng, văn phòng, xưởng hay công ty, v.v… có tổng diện tích sử dụng từ 500 – 1000 mét vuông.

…………………

Quy trình làm việc: Xem Phong Thủy Trực Tiếp

+ Sau khi có lịch hẹn rồi thì Quý Khách cung cấp trước những thông tin sau, để Thầy lập hồ sơ phong thủy cho Quý Khách trước khi Thầy đến nhà xem:

 1. Bản sao sơ đồ thiết kế nhà (nếu không có thì bản vẻ phác thảo có ghi chú kích thước cụ thể). Nếu có file mềm của bản vẽ thì càng tốt.
 2. Năm cất nhà và năm nhập trạch. Đặc biệt là nhà cất và nhập trạch trước năm 2004 rất cần biết rõ thông tin.
 3. Năm, tháng, ngày, giờ sinh của tất cả thành viên hiện đang ở trong nhà đó, nếu không biết tháng, ngày, giờ sinh thì cung cấp năm sinh. Và họ tên – mối quan hệ của các thành viên trong gia đình (vd như: chồng, vợ, con v.v…).
 4. Mong muốn chính của gia đình khi làm phong thủy, ví dụ như: cần tài vận tốt, cần sức khỏe và bình an trong gia đình v.v… (nếu có thể cung cấp thông tin về những khó khăn mà gia đình đang gặp phải thì càng tốt).

– Ngày Thầy đến xem Phong Thủy thì Quý Khách dành thời gian ít nhất 3 – 6 giờ để Thầy tư vấn.

– Trong dịch vụ Phong Thủy cơ bản này, Thầy sẽ xem các hạng mục sau:

 1. Xem địa lý của cuộc đất của nhà đó tốt hay xấu.
 2. Xem loan đầu: đường xá, ngã 3 ngã tư, vòng xoay, hẻm, núi, sông, biển, ao hồ và các vật thể xung quanh nhà v.v…
 3. Đo đạc và lập sơ đồ phong thủy cho nhà, sau đó áp sơ đồ phong thủy vào các hạng mục thiết kế của nhà như: cổng, cửa, bếp, phòng ngủ, v.v…
 4. Đi xem toàn bộ trong nhà
 5. Phân tích tình hình Phong Thủy của nhà và các thành viên trong gia đình
 6. Tư vấn các giải pháp Phong Thủy.
 7. Chia sẽ và giải đáp các câu hỏi liên quan đến Phong Thủy của Gia Chủ
 8. Giao lưu.

…………….

Quy trình làm việc: Xem Phong Thủy Từ Xa

+ Sau khi có lịch hẹn rồi thì Quý Khách cung cấp trước những thông tin sau, để Thầy lập hồ sơ Phong Thủy cho Quý Khách trước khi Thầy tư vấn:

 1. Bản sao sơ đồ thiết kế nhà (nếu không có thì bản vẻ phác thảo có ghi chú kích thước cụ thể). Nếu có file mềm của bản vẽ thì càng tốt.
 2. Chụp một số bức ảnh trong nhà và chung quanh nhà rổi gửi cho Thầy.
 3. Gửi vị trí google maps và Thầy sẽ hướng dẫn cách đo Tọa Độ của Nhà gửi Thầy.
 4. Năm cất nhà và năm nhập trạch. Đặc biệt là nhà cất và nhập trạch trước năm 2004 rất cần biết rõ thông tin.
 5. Năm, tháng, ngày, giờ sinh của tất cả thành viên hiện đang ở trong nhà đó, nếu không biết tháng, ngày, giờ sinh thì cung cấp năm sinh. Và họ tên – mối quan hệ của các thành viên trong gia đình (vd như: chồng, vợ, con v.v…).
 6. Mong muốn chính của gia đình khi làm phong thủy, ví dụ như: cần tài vận tốt, cần sức khỏe và bình an trong gia đình v.v… (nếu có thể cung cấp thông tin về những khó khăn mà gia đình đang gặp phải thì càng tốt).

– Ngày Thầy gọi video tư vấn Phong Thủy thì Quý Khách dành thời gian ít nhất 3 – 6 giờ để Thầy tư vấn.

– Trong dịch vụ Phong Thủy cơ bản này, Thầy sẽ xem các hạng mục sau:

 1. Xem địa lý của cuộc đất của nhà đó tốt hay xấu (xem trên google maps và qua ảnh chụp + mô tả của Gia Chủ).
 2. Xem loan đầu: đường xá, ngã 3 ngã tư, vòng xoay, hẻm, núi, sông, biển, ao hồ và các vật thể xung quanh nhà v.v… (xem trên google maps và qua ảnh chụp + mô tả của Gia Chủ).
 3. Đo đạc và lập sơ đồ Phong Thủy cho nhà, sau đó áp sơ đồ Phong Thủy vào các hạng mục thiết kế của nhà như: cổng, cửa, bếp, phòng ngủ, v.v…
 4. Đi xem toàn bộ trong nhà
 5. Phân tích tình hình Phong Thủy của nhà và các thành viên trong gia đình
 6. Tư vấn các giải pháp Phong Thủy.
 7. Chia sẽ và giải đáp các câu hỏi liên quan đến Phong Thủy của Gia Chủ
 8. Giao lưu.

* Ngày này nhờ công nghệ tiên tiến nên việc xem Phong Thủy từ xa làm rất tốt. Kết quả so với khi Thầy đến xem trực tiếp đạt được khoảng 70%. Thầy tư vấn Phong Thủy từ xa cho nhiều nhà ở trong nước và ngoài nước. Phản hồi từ Quý Khách Hàng kết quả quá tốt luôn. Nên Thầy triển khai mạnh dịch vụ tư vấn Phong Thủy từ xa trước hết là Thầy sẽ có thể giúp Phong Thủy được cho nhiều nhà, vì có nhiều nhà muốn làm Phong Thủy nhưng vì xa xôi cách trở nên không mời Thầy đến nhà xem được. Thứ 2 là giúp cho mọi người tiết kiệm nhiều tiền và thời gian, tạo điều kiện cho mọi người đều  được làm Phong Thủy.

……………….

7). Phong thủy cao cấp: Sau khi làm gói phong thủy cơ bản xong nếu khách hàng có nhu cầu cao hơn thì hãy đăng ký các gói phong thủy cao cấp, chuyên dùng những bí quyết cao cấp hơn của phong thủy giúp kích hoạt cầu tài, cầu quan, cầu hôn nhân, cầu con, cầu quý, v.v…. Theo từng nhu cầu cụ thể của mỗi nhà. Chương trình làm Phong thủy cao cấp thì việc đo đạc, tính toán càng chi tiết và cụ thể hơn nên thời gian làm việc rất lâu, từ 1 đến 3 ngày cho 1 nhà tùy theo nhà lớn nhỏ. Đây là những gói làm phong thủy đặc biệt đảm bảo kết quả cao và kết quả nhanh chóng theo các nhu cầu đặc biệt của từng người.

– Chi phí: sẽ tùy theo từng trường hợp cụ thể.

……………..

8). Dịch vụ Phong Thủy cất nhà mới trực tiếp:

Là làm phong thủy nhà ở, công ty, văn phòng, nhà hàng, quán ăn hoặc cơ sở kinh doanh có diện tích sàn dưới 200 mét vuông.

– Chi phí: 30 triệu đồng.

Cất nhà mới là việc đại sự trong đời. Phong thủy nhà ở có sự ảnh hưởng rất lớn đến gia đạo, sức khỏe, đến cát hung, thành bại, được mất của cả gia đình sống trong căn nhà đó.

Từ cuộc đất trống (hoặc dỡ bỏ hoàn toàn nhà cũ cất lại nhà mới) sẽ xem Long – Sơn – Hướng – Thủy của cuộc đất rồi căn cứ vào đó để Lập Hướng nhà (là chọn tọa độ tốt nhất cho nhà, tọa độ là độ nghiêng của căn nhà, đôi khi chỉ làm lệch đi 20cm mà thay đổi họa phúc cho cả nhà). Rồi thiết kế tất cả các hạng mục cho phù hợp với phong thủy của cuộc đất và tất cả thành viên gia đình sống trong căn nhà đó như: vị trí: bể phốt, hồ chứa nước, bồn nước, vị trí nước ra, nước vào, vị trí cổng, cửa, cầu thang, cửa sổ, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thờ, phòng chức năng, phòng thể thao, phòng học, sân vườn, vị trí đặt bếp, két sắt, máy lạnh, quạt máy, tủ quần áo, tủ giày, v.v…. Và bố trí các vật phẩm phong thủy, trận pháp phong thủy cho nhà.

Quy trình Phong Thủy cất nhà mới trực tiếp có 6 bước:

Bước 1: Thầy sẽ đến nhà hoặc đất đo đạc và khảo sát địa hình, xem xét Địa lý và Phong Thủy của căn nhà hoặc đất đó. Rồi trao đổi với Gia Chủ về tình hình Trạch vận của cuộc đất đó hợp hay không hợp, tốt hay là xấu đối với Chủ Chủ và các thành viên khác trong gia đình. Từ đó sẽ chọn các phương án tốt để Lập Hướng và thiết kế phong thủy nhà phù hợp với cuộc đất và gia đình Gia Chủ đó.

Bước 2: Sau khi trao đổi rồi thì Gia Chủ sẽ lên bản vẽ thiết kế nhà theo nhu cầu của gia đình, có sự tư vấn phong thủy của Thầy, như: làm mấy tầng, mấy phòng, sân trước và sau, bếp, nhà xe, hồ nước, bể phốt, wc, cầu thang, thang máy, phòng khách, phòng thờ, v.v…. Ở bước này tốt nhất là bố trí cuộc họp 3 bên: Gia Chủ – Thầy và Kiến trúc sư thiết kế bản vẽ nhà cùng bàn bạc và lên phương án thiết kế nhà cụ thể. Thì sẽ đỡ mất thời gian cho các bên. Sau khi họp bàn xong thì bên Kiến trúc sư sẽ về thiết kế bản vẽ xây dựng nhà.

Bước 3: Sau khi có bản vẽ thiết kế nhà rồi thì chuyển cho Thầy xem xét lại tất cả các hạng mục của nhà và nếu có sai chỗ nào thì sẽ điều chỉnh chỗ đó rồi chuyển lại Kiến trúc sư hoàn tất phần thiết kế. Song song với đó là Thầy chọn ngày động thổ và gửi file hướng dẫn nghi thức động thổ, cách cúng động thổ chuẩn theo Phong Thủy.

Bước 4: Ngày động thổ (hoặc trước đó) Thầy sẽ đến Lập Hướng, đo đạc, căng dây, đóng cọc rồi hướng dẫn bên thi công xây dựng theo mực thước đó.

Bước 5: Tiến hành xây dựng công trình, khi xây gần xong phần thô thì chừa trống phần mặt tiền trước của nhà (nơi làm cửa chính), đến lúc xây mặt tiền và chuẩn bị lắp cửa chính thì Thầy sẽ đến đo để lắp cửa chính chuẩn theo phong thủy (rất bước này quan trọng). Đồng thời sẽ hướng dẫn bố trí cụ thể phần nội thất như: vị trí lắp máy lạnh, quạt, đèn, v.v… để đặt tất cả vào vị trí Phong thủy tốt. Như vậy khi xây gần xong phần thô của nhà và chuẩn bị đặt thợ làm cửa chính của nhà thì báo cho Thầy biết sớm để Thầy sắp xếp hẹn ngày đến ĐO VÀ HƯỚNG DẪN LÀM CỬA.

Bước 6: Sau khi hoàn chỉnh nhà Thầy sẽ xem ngày tốt nhập trạch và hướng dẫn nghi thức nhập trạch, cúng nhập trạch chuẩn Phong Thủy. Trước hoặc sau khi nhập trạch Thầy sẽ đến kiểm tra toàn bộ và tư vấn hoàn chỉnh các bố trí Phong Thủy, sắp đặt hoàn chỉnh tất cả mọi việc và hướng dẫn đặt các vật phẩm Phong thủy để kích hoạt vượng khí cho nhà.

* Toàn bộ quá trình cất nhà mới có các việc quan trọng cần lưu ý: Chọn đất tốt → Lập hướng tốt (là chọn tọa độ tốt cho căn nhà đó) → Nội dung thiết kế phân bổ phòng ốc và các công trình của nhà theo cách cục phong thủy theo từng thành viên của gia đình và theo công năng sử dụng của từng phòng, từng sự vụ → Ngày động thổ cát tường → Ngày dựng cột (hoặc đổ cột, ép cọc) → Ngày đổ mái tầng đầu tiên và tầng trên cùng (hoặc lợp mái) → Ngày lắp cửa chính → Ngày đặt cổng → Ngày nhập trạch. Trong đó lập hướng nhà và lúc lắp cửa chính là quan trọng nhất. Nếu đơn giản thì nên xem ngày tốt cho: Động thổ và Nhập Trạch, còn những ngày kia nếu xem được thì tốt, nếu không xem được thì có thể bỏ qua.

* Thầy sẽ hỗ trợ: xem ngày tốt Động Thổ và nghi thức Động Thổ, mượn tuổi Động Thổ (nếu tuổi của Gia Chủ không tốt) xem ngày tốt các ngày dựng cột, đổ tầng, đổ mái, thượng lương v.v… Ngày Nhập Trạch và nghi thức Nhập Trạch mượn tuổi Nhập Trạch (nếu tuổi của Gia Chủ không tốt).

* Khi cất nhà mới thì tất cả mọi việc đều quan trọng nên Thầy sẽ theo sát toàn bộ quá trình làm cho đến lúc hoàn thành nhà mới. Trong đó tối thiểu nhất thì Thầy cũng phải đến nhà mới đó 3 lần:

– Lần 1: đến đo Đất và xem Địa Lý của cuộc đất

– Lần 2: đến để Đo Cửa

– Lần 3: đến khi hoàn thành nhà.

* Thanh toán: để đôi bên cùng có trách nhiệm nên chia ra làm 4 lần thanh toán:

– Khi Thầy đến xem đất và trao đổi xong nếu chủ nhà đồng ý làm thì thanh toán 10 triệu (nếu nhà đất đó quá xấu, không nên cất nhà ở thì thanh toán 2 triệu theo chi phí của dịch vụ xem đất).

– Sau khi hoàn thiện bản vẽ thiết kế, ngày động thổ Thầy đến đo đạc lập hướng xong thì thanh toán tiếp 5 triệu.

– Sau khi Thầy đến đo cửa thì thanh toán tiếp 10 triệu.

– Sau khi hoàn thiện tất cả thì thanh toán 5 triệu còn lại là xong.

* Trường hợp cất nhà mới có quy mô lớn hơn 200 m2 thì giá cả sẽ tùy theo từng trường hợp cụ thể.

…………….

9). Dịch vụ Phong Thủy cất nhà mới trực từ xa:

Là làm phong thủy nhà ở, công ty, văn phòng, nhà hàng, quán ăn hoặc cơ sở kinh doanh có diện tích sàn dưới 200 mét vuông.

– Chi phí: 12 triệu đồng.

Cất nhà mới là việc đại sự trong đời. Phong thủy nhà ở có sự ảnh hưởng rất lớn đến gia đạo, sức khỏe, đến cát hung, thành bại, được mất của cả gia đình sống trong căn nhà đó.

Từ cuộc đất trống (hoặc dỡ bỏ hoàn toàn nhà cũ cất lại nhà mới) sẽ xem Long – Sơn – Hướng – Thủy của cuộc đất rồi căn cứ vào đó để Lập Hướng nhà (là chọn tọa độ tốt nhất cho nhà, tọa độ là độ nghiêng của căn nhà, đôi khi chỉ làm lệch đi 20cm mà thay đổi họa phúc cho cả nhà). Rồi thiết kế tất cả các hạng mục cho phù hợp với phong thủy của cuộc đất và tất cả thành viên gia đình sống trong căn nhà đó như: vị trí: bể phốt, hồ chứa nước, bồn nước, vị trí nước ra, nước vào, vị trí cổng, cửa, cầu thang, cửa sổ, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng thờ, phòng chức năng, phòng thể thao, phòng học, sân vườn, vị trí đặt bếp, két sắt, máy lạnh, quạt máy, tủ quần áo, tủ giày, v.v…. Và bố trí các vật phẩm phong thủy, trận pháp phong thủy cho nhà.

Quy trình Phong Thủy cất nhà mới từ xa có 6 bước:

Bước 1: Gia Chủ gửi Thầy vị trí Google Maps và Tọa Độ của cuộc đất đó và thông tin của gia đình Gia Chủ để Thầy xem xét Địa lý và Phong Thủy của cuộc đất đó. Rồi trao đổi với Gia Chủ về tình hình Trạch vận của cuộc đất đó hợp hay không hợp, tốt hay là xấu đối với Chủ Chủ và các thành viên khác trong gia đình. Từ đó sẽ chọn các phương án tốt để Lập Hướng và thiết kế phong thủy nhà phù hợp với cuộc đất và gia đình Gia Chủ đó.

Bước 2: Sau khi trao đổi rồi thì Gia Chủ sẽ lên bản vẽ thiết kế nhà theo nhu cầu của gia đình, có sự tư vấn phong thủy của Thầy, như: làm mấy tầng, mấy phòng, sân trước và sau, bếp, nhà xe, hồ nước, bể phốt, wc, cầu thang, thang máy, phòng khách, phòng thờ, v.v…. Ở bước này tốt nhất là bố trí cuộc họp 3 bên (họp online, lập nhóm zalo và gọi video để họp nhóm với nhau): Gia Chủ – Thầy và Kiến trúc sư thiết kế bản vẽ nhà cùng bàn bạc và lên phương án thiết kế nhà cụ thể. Thì sẽ đỡ mất thời gian cho các bên. Sau khi họp bàn xong thì bên Kiến trúc sư sẽ về thiết kế bản vẽ xây dựng nhà.

Bước 3: Sau khi có bản vẽ thiết kế nhà rồi thì chuyển cho Thầy xem xét lại tất cả các hạng mục của nhà và nếu có sai chỗ nào thì sẽ điều chỉnh chỗ đó rồi chuyển lại Kiến trúc sư hoàn tất phần thiết kế. Song song với đó là Thầy chọn ngày động thổ và gửi file hướng dẫn nghi thức động thổ, cách cúng động thổ chuẩn theo Phong Thủy.

Bước 4: Ngày động thổ (hoặc trước đó) Thầy sẽ mua và gửi cho Gia Chủ 1 cái La Bàn Phong Thủy và hướng dẫn cho Gia Chủ cách đo La Bàn. Gia Chủ sẽ đo đạc, căng dây, đóng cọc theo Độ Số của Thầy cho rồi hướng dẫn bên thi công xây dựng theo mực thước đó.

Bước 5: Tiến hành xây dựng công trình, khi xây gần xong phần thô thì chừa trống phần mặt tiền trước của nhà (nơi làm cửa chính), đến lúc xây mặt tiền và chuẩn bị lắp cửa chính thì Thầy sẽ hướng dẫn cho Gia Chủ cách đo để lắp cửa chính chuẩn theo Phong Thủy (rất bước này quan trọng). Đồng thời sẽ hướng dẫn bố trí cụ thể phần nội thất như: vị trí lắp máy lạnh, quạt, đèn, v.v… để đặt tất cả vào vị trí Phong Thủy tốt.

Bước 6: Sau khi hoàn chỉnh nhà Thầy sẽ xem ngày tốt nhập trạch và hướng dẫn nghi thức nhập trạch, cúng nhập trạch chuẩn Phong Thủy. Trước hoặc sau khi nhập trạch Thầy sẽ nhờ Gia Chủ gọi Video cho Thầy xem và kiểm tra toàn bộ Nhà mới. Sau đó Thầy sẽ tư vấn hoàn chỉnh các bố trí Phong Thủy, sắp đặt hoàn chỉnh tất cả mọi việc và hướng dẫn đặt các vật phẩm Phong thủy để kích hoạt vượng khí cho nhà.

* Toàn bộ quá trình cất nhà mới có các việc quan trọng cần lưu ý: Chọn đất tốt → Lập hướng tốt (là chọn tọa độ tốt cho căn nhà đó) → Nội dung thiết kế phân bổ phòng ốc và các công trình của nhà theo cách cục phong thủy theo từng thành viên của gia đình và theo công năng sử dụng của từng phòng, từng sự vụ → Ngày động thổ cát tường → Ngày dựng cột (hoặc đổ cột, ép cọc) → Ngày đổ mái tầng đầu tiên và tầng trên cùng (hoặc lợp mái) → Ngày lắp cửa chính → Ngày đặt cổng → Ngày nhập trạch. Trong đó lập hướng nhà và lúc lắp cửa chính là quan trọng nhất. Nếu đơn giản thì nên xem ngày tốt cho: Động thổ và Nhập Trạch, còn những ngày kia nếu xem được thì tốt, nếu không xem được thì có thể bỏ qua.

* Thầy sẽ hỗ trợ: xem ngày tốt Động Thổ và nghi thức Động Thổ, mượn tuổi Động Thổ (nếu tuổi của Gia Chủ không tốt) xem ngày tốt các ngày dựng cột, đổ tầng, đổ mái, thượng lương v.v… Ngày Nhập Trạch và nghi thức Nhập Trạch mượn tuổi Nhập Trạch (nếu tuổi của Gia Chủ không tốt).

* Khi cất nhà mới thì tất cả mọi việc đều quan trọng nên Thầy sẽ theo sát toàn bộ quá trình làm cho đến lúc hoàn thành nhà mới. Ngày nay nhờ có công nghệ nên trong quá trình xây dựng, khi phát sinh bất cứ vấn đề gì mà Gia Chủ cần hỏi Thầy thì đều có thể gọi Video gặp trực tiếp Thầy hướng dẫn nên sẽ làm tốt như làm phong thủy trực tiếp vậy.

* Thanh toán: để đôi bên cùng có trách nhiệm nên chia ra làm 4 lần thanh toán:

– Khi khi đăng ký dịch vụ cất nhà mới tử xa thì Quý Khách chuyển Thầy 2 triệu rồi gửi các thông tin qua cho Thầy xem (nếu nhà đất đó quá xấu, không nên cất nhà ở thì thanh toán 2 triệu theo chi phí của dịch vụ xem đất).

– Sau khi hoàn thiện bản vẽ thiết kế, Thầy xem ngày tốt động thổ thì thanh toán tiếp 5 triệu.

– Sau khi Thầy hướng dẫn đo và làm cửa + bố trí nội thất thì thanh toán tiếp 3 triệu.

– Sau khi hoàn thiện tất cả thì thanh toán 2 triệu còn lại là xong.

* Trường hợp cất nhà mới có quy mô lớn hơn 200 m2 thì giá cả sẽ tùy theo từng trường hợp cụ thể.

……………….

 10). Dịch vụ xem Phong Thủy tốt xấu để quyết định mua hoặc thuê nhà ở, cửa hàng, đất, trực tiếp:

      – Giá 3 triệu đồng cho mỗi lần đi xem.

      – Gói này đi xem nhà, căn hộ, cửa hàng hoặc đất cho Quý Khách cần quyết định mua, hoặc thuê hay không.

      – Thầy sẽ đến nhà, căn hộ hoặc đất đó để đo đạc và khảo sát rồi phân tích tình hình phong thủy cho Quý Khách biết cuộc đất hoặc ngôi nhà hay mặt bằng, cửa hàng đó tốt hay xấu, có vượng khí hay ko? Có hợp với tuổi và mệnh của Quý Khách hay không? Phong thủy của căn nhà, cuộc đất hay mặt bằng, cửa hàng đó tốt hay xấu? Để giúp cho Quý Khách quyết định xem có nên mua hoặc thuê căn nhà, mặt bằng hoặc đất đó không.

     –  Để chọn được căn nhà tốt thì đầu tiên là chọn cuộc đất tốt (địa lý của cuộc đất đó), sau đó mới xem địa hình chung quanh ngôi nhà, rồi đến đo đạc lập sơ đồ phong thủy của căn nhà, rồi mới xem xét thiết kế của căn nhà có tốt hay không ? Đối với căn hộ chung cư thì đầu tiên là xem chung cư đó có vượng khí hay không ? Có tốt không ? Rồi đến đo tọa độ của chung cư, lập sơ đồ phong thủy cho chung cư đó, rồi chọn vị trí căn hộ ở cung (tầng, số căn hộ) sinh vượng, rồi đo đạc và lập sơ đồ phong thủy cho căn hộ, rồi áp vào thiết kế của căn hộ xem các bố trí của căn hộ có tốt hay không ? Đối với mặt bằng kinh doanh và các cửa hàng, kiot, gian hàng trong các Chợ, Trung tâm thương mại, siêu thị thì trình tự xem cũng tương tự như vậy.

…………….

11). Dịch vụ xem Phong Thủy tốt xấu để quyết định mua hoặc thuê nhà ở, cửa hàng, đất, từ xa:

      -Chi phí: 2 triệu đồng.

      – Gói này Thầy xem từ xa nhà, căn hộ, cửa hàng hoặc đất cho Quý Khách cần quyết định mua, hoặc thuê hay không.

      – Quý Khách sẽ gửi Thầy thông tin: Vị trí Google Maps, Tọa độ của nhà hoặc đất đó và thông tin của Gia Chủ. Thầy xem nhà, căn hộ hoặc đất đó rồi phân tích tình hình phong thủy cho Quý Khách biết cuộc đất hoặc ngôi nhà hay mặt bằng, cửa hàng đó tốt hay xấu, có vượng khí hay ko? Có hợp với tuổi và mệnh của Quý Khách hay không? Phong thủy của căn nhà, cuộc đất hay mặt bằng, cửa hàng đó tốt hay xấu? Để giúp cho Quý Khách quyết định xem có nên mua hoặc thuê căn nhà, mặt bằng hoặc đất đó không.

     –  Để chọn được căn nhà tốt thì đầu tiên là chọn cuộc đất tốt (địa lý của cuộc đất đó), sau đó mới xem địa hình chung quanh ngôi nhà, rồi đến đo đạc lập sơ đồ phong thủy của căn nhà, rồi mới xem xét thiết kế của căn nhà có tốt hay không ? Đối với căn hộ chung cư thì đầu tiên là xem chung cư đó có vượng khí hay không ? Có tốt không ? Rồi đến đo tọa độ của chung cư, lập sơ đồ phong thủy cho chung cư đó, rồi chọn vị trí căn hộ ở cung (tầng, số căn hộ) sinh vượng, rồi đo đạc và lập sơ đồ phong thủy cho căn hộ, rồi áp vào thiết kế của căn hộ xem các bố trí của căn hộ có tốt hay không ? Đối với mặt bằng kinh doanh và các cửa hàng, kiot, gian hàng trong các Chợ, Trung tâm thương mại, siêu thị thì trình tự xem cũng tương tự như vậy.

…………………

12). Dịch vụ kích hoạt phong thủy để bán nhà hoặc đất nhanh chóng, trực tiếp:

– Chi phí: 20 triệu đồng.

Cho nhà hoặc đất dưới 1000 mét vuông. Nếu trên 1000 mét vuông sẽ báo giá khác.

– Đây là 1 chương trình Phong thủy đặc biệt, kết hợp Phong thủy với Tâm linh và kết hợp giữa Học Thuật – Mệnh Thuật và Huyền thuật. Là 1 trong những sở trường của Thầy luôn mang lại kết quả tốt cho Quý Khách trong vòng 100 ngày (thực tế thì chỉ nội trong vòng 1 tháng là bán được với giá rất tốt).

– Quý Khách cần cung cấp: Họ tên và năm tháng ngày giờ sinh (nếu có đủ, nếu không đủ thì cung cấp năm sinh), địa chỉ (hoặc vị trí google maps).

– Thanh toán: Khi đăng ký thì chuyển khoản cho Thầy 5 triệu. Khi Thầy giúp kích hoạt xong thì thanh toán 5 triệu. Khi bán được thì thành toán 10 triệu còn lại.

* Vì tất cả mọi dịch vụ của Thầy làm cho Quý Khách Hàng đều đảm bảo kết quả tốt nên nếu như qua 100 ngày mà không bán được thì Thầy sẽ hoàn lại tiền 10 triệu (điều này trong thực tế đến nay chưa có trường hợp nào cả).

…………….

13). Dịch vụ kích hoạt phong thủy để bán nhà hoặc đất nhanh chóng, từ xa:

– Chi phí: 8 triệu đồng.

Cho nhà hoặc đất dưới 1000 mét vuông. Nếu trên 1000 mét vuông sẽ báo giá khác.

– Đây là 1 chương trình Phong thủy đặc biệt, kết hợp Phong thủy với Tâm linh và kết hợp giữa Học Thuật – Mệnh Thuật và Huyền thuật. Là 1 trong những sở trường của Thầy luôn mang lại kết quả tốt cho Quý Khách trong vòng 100 ngày (thực tế thì chỉ nội trong vòng 1 tháng là bán được với giá rất tốt).

– Quý Khách cần cung cấp: Họ tên và năm tháng ngày giờ sinh (nếu có đủ, nếu không đủ thì cung cấp năm sinh), địa chỉ (hoặc vị trí google maps).

– Thanh toán: Khi đăng ký thì chuyển khoản cho Thầy 2 triệu. Khi Thầy giúp kích hoạt xong thì thanh toán 2 triệu. Khi bán được thì thành toán 4 triệu còn lại.

* Vì tất cả mọi dịch vụ của Thầy làm cho Quý Khách Hàng đều đảm bảo kết quả tốt nên nếu như qua 100 ngày mà không bán được thì Thầy sẽ hoàn lại tiền 4 triệu (điều này trong thực tế đến nay chưa có trường hợp nào cả).

……………

14). Kích hoạt phong thủy cho thuê nhà ở, mặt bằng, đất nhanh chóng, trực tiếp:

– Chí phí: 5 triệu đồng cho nhà ở, mặt bằng, đất dưới 500 mét vuông.

– 10 triệu đồng cho nhà ở, mặt bằng, đất từ 500 – 1000 mét vuông.

– Trên 1000 mét vuông sẽ báo giá khác.

– Quý Khách cần cung cấp: Họ tên và năm tháng ngày giờ sinh (nếu có đủ, nếu không đủ thì cung cấp năm sinh), địa chỉ (hoặc vị trí google maps) và Tọa Độ của nhà, đất đó.

– Thanh toán: Khi đăng ký thì chuyển khoản cho Thầy 2,5 triệu, Thầy sẽ hướng dẫn cách kích hoạt. Khi cho thuê được thì thành toán 2,5 triệu còn lại.

* Vì tất cả mọi dịch vụ của Thầy làm cho khách Quý Khách đều đảm bảo kết quả tốt nên nếu như qua 60 ngày mà không cho thuê được thì Thầy sẽ hoàn lại số tiền đã nhận (điều này trong thực tế đến nay chưa có trường hợp nào cả).

14). Kích hoạt phong thủy cho thuê nhà ở, mặt bằng, đất nhanh chóng, từ xa:

– Chí phí: 2 triệu đồng cho nhà ở, mặt bằng, đất dưới 500 mét vuông.

– 4 triệu đồng cho nhà ở, mặt bằng, đất từ 500 – 1000 mét vuông.

– Trên 1000 mét vuông sẽ báo giá khác.

– Quý Khách cần cung cấp: Họ tên và năm tháng ngày giờ sinh (nếu có đủ, nếu không đủ thì cung cấp năm sinh), địa chỉ (hoặc vị trí google maps) và Tọa Độ của nhà, đất đó.

– Thanh toán: Khi đăng ký thì chuyển khoản cho Thầy 1 triệu, Thầy sẽ hướng dẫn cách kích hoạt. Khi cho thuê được thì thành toán 1 triệu còn lại.

* Vì tất cả mọi dịch vụ của Thầy làm cho khách Quý Khách đều đảm bảo kết quả tốt nên nếu như qua 60 ngày mà không cho thuê được thì Thầy sẽ hoàn lại số tiền đã nhận (điều này trong thực tế đến nay chưa có trường hợp nào cả).

…………….

16). Dịch vụ tư vấn phong thủy Lưu niên (Phong thủy của một năm):

* Là làm phong thủy nhà ở, công ty, văn phòng, nhà hàng, quán ăn hoặc cơ sở kinh doanh có diện tích sàn dưới 200 mét vuông.

– Chi phí: 2 triệu đồng.

– Phong thủy Lưu niên của một năm rất quan trọng. Sau khi Quý Khách làm dịch vụ Phong Thủy cơ bản xong nếu không có nhu cầu làm các dịch vụ Phong Thủy cao cấp hơn thì mỗi năm chỉ cần làm Phong Thủy Lưu niên 1 lần là tốt.

– Trong dịch vụ Phong thủy Lưu niên bao gồm bố trí Phong thủy của nguyên năm đó kèm theo phân tích tổng quan Phong thủy của năm và xem các ngày tốt đầu năm: ngày khai trương, xông đất, xuất hành đầu năm, con vật may mắn của năm, vật khí phong thủy linh ứng nhất của năm v.v…. Trong dịch vụ này Thầy không cần phải đến nhà mà chỉ gửi file trong đó hướng dẫn đầy đủ và chi tiết các bố trí, đồ hình bố trí của từng nhà cụ thể.

– Đối với dịch vụ này thì Quý Khách nên đăng ký trước tết ít nhất là từ 1 – 2  tháng trước tết để được tư vấn tốt nhất (đối với khách hàng ở tỉnh thì nên đăng ký trước ít nhất là 2 tháng), vì năm nào số lượng người đăng ký làm phong thủy lưu niên rất nhiều nên sẽ ưu tiên cho những người đăng ký sớm. Và cũng để Quý Khách có thời gian để chuẩn bị mua các vật phẩm phong thủy cho việc bố trí phong thủy trước thềm năm mới.

17). Dịch vụ tư vấn phong thủy Lưu niên (Phong thủy của một năm) nhờ Thầy đến nhà giúp bố trí:

* Là làm phong thủy nhà ở, công ty, văn phòng, nhà hàng, quán ăn hoặc cơ sở kinh doanh có diện tích sàn dưới 200 mét vuông.

– Chi phí: 4 triệu đồng.

– Cũng giống như trên nhưng thay vì Quý Khách tự bố trí thì đăng ký nhờ Thầy đến bố trí giúp sẽ thêm chí phí là 2 triệu đồng nữa.

………………

18). Dịch vụ tư vấn phong thủy Lưu niên (Phong thủy của một năm):

– Cho nhà biệt thự, nhà lớn, công ty, xí nghiệp, v.v…. có quy mô lớn từ vài trăm đến vài nghìn mét vuông.

– Chi phí: từ 10 đến 100 triệu tùy theo quy mô.

………………

19). Dịch vụ tư vấn phong thủy hàng tháng:

* Là làm phong thủy nhà ở, công ty, văn phòng, nhà hàng, quán ăn hoặc cơ sở kinh doanh có diện tích sàn dưới 200 mét vuông.

– Chi phí: 2 triệu đồng

– Việc bố trí phong thủy tháng thì về mặt tính chất cũng giống như là phong thủy Năm: trước hết là hóa giải các hung phạm ác sát của tháng chiếu đến với các vị trí trong nhà ở như: Tọa hướng nhà, Cửa chính nhà, Bếp, phòng của các thành viên, giường ngủ, v.v…Sau đó là kích hoạt các cung vị tốt của tháng trong nhà để giúp cho gia đình có thể thịnh vượng trong tháng đó. Tuy nhiên Phong thủy tháng thì sẽ có kết quả và ứng nghiệm nhanh hơn là năm.

– Thông thường thì dịch vụ này Thầy làm cho Quý Khách Hàng và Doanh Nghiệp quen đã lâu năm. Thường thì làm mỗi 2 tháng 1 lần và trước tháng của lần kế tiếp khoảng 10 ngày để Quý Khách có thời gian chuẩn bị cho việc bố trí phong thủy.

Trong dịch vụ này Thầy không cần phải đến nhà mà chỉ gửi file trong đó hướng dẫn đầy đủ và chi tiết các bố trí, đồ hình bố trí của từng nhà cụ thể.

20). Dịch vụ tư vấn phong thủy hàng tháng nhờ Thầy đến nhà giúp bố trí:

* Là làm phong thủy nhà ở, công ty, văn phòng, nhà hàng, quán ăn hoặc cơ sở kinh doanh có diện tích sàn dưới 200 mét vuông.

– Chi phí: 4 triệu đồng

– Cũng giống như trên nhưng thay vì Quý Khách tự bố trí thì đăng ký nhờ Thầy đến bố trí giúp sẽ thêm chí phí là 2 triệu đồng nữa.

………………

21). Phong thủy qui hoạch và thiết kế xây dựng: Đô Thị, Thành Phố, Quận Huyện, Phường Xã, Làng Xóm, Khu Dân Cư, Chung Cư , Siêu Thị, Trung Tâm Thương Mại, Nghĩa Trang, Hoa Viên, Công Viên, Đình Chùa, Nhà Thờ, Công Trình Tâm Linh, v.v…. Giá sẽ tùy vào công trình cụ thể

Đây là những công trình dân sinh xã hội ảnh hưởng đến số đông quần chúng nên rất cần phong thủy tốt thì sẽ mang lại sự thành công cho chủ đầu tư và mang lại sự thịnh vượng, khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc cho cư dân ở trong đó. Phàm khi qui hoạch những công trình dân sinh xã hội như vậy cần lập cực (khu vực trung tâm của công trình) và bố cục tổng thể gồm đường xá, công viên, thần tự (thờ thần linh để trấn cho cuộc đất), trụ sở, nhà dân cư, khu thương mại, tạo thủy pháp (đấu trì thủy), sơn pháp (phụng nhân sơn), v.v… phù hợp với lai long, thủy khẩu và địa thế loan đầu của vùng đó và lập cục phù hợp với nguyên vận, với Linh Chính thần, với Ai tinh quái vận v.v… thì sẽ mang lại sự thành công và thịnh vượng dài lâu cho công trình đó. Thành bại của một quốc gia, một thành phố, một vùng miền phụ thuộc vào Lai Long, Thủy Khẩu và Nguyên Vận. Thành bại của một khu đô thị, một chung cư, một ngôi Chùa, một trung tâm thương mại phụ thuộc vào Lai Long, Thủy Khẩu và Nguyên Vận của cuộc đất tọa lạc đó quyết định. Cùng 1 dòng sông sẽ có bên vượng bên suy, lại trong quãng thời gian này thì bên này vượng bên kia suy và vào một quãng thời gian khác thì ngược lại bên này suy bên kia vượng, cùng 1 con đường sẽ có bên vượng bên suy lại trong quãng thời gian này thì bên này vượng bên kia suy và vào một quãng thời gian khác thì ngược lại bên này suy bên kia vượng. Cùng 1 ngã tư sẽ có 2 nhà vượng và 2 nhà suy, trong cùng 1 con hẻm sẽ có nhà vượng nhà suy. Tất cả những điều này đều có thể dùng Phong thủy để xem xét sẽ biết được bên nào vượng, bên nào suy, khi nào vượng, khi nào suy? Và có thể dùng Phong thủy để cải tạo để tạo ra vượng khí tránh được suy khí, giúp cho nhà nhà thịnh vượng, công trình mãi mãi trường tồn và phát huy hiệu quả tốt phục vụ tốt cho xã hội dân sinh.

……………..

Phong thủy Âm Trạch:

22). Làm mộ phần Âm Trạch: bao gồm: định huyệt, lập hướng cho việc đặt mộ mới và sang cát, cải táng, thổ táng tro cốt v.v….

+ Giá: 30 triệu đồng

+ Đây là gói đặt mộ theo mộ phần trong Lăng hoặc phần Mộ, Hoa Viên, Nghĩa Trang mà gia chủ đã định sẵn, không bao gồm tầm long điểm huyệt. Vì sao làm phong thủy Âm Trạch, đặt Mộ giá lại cao hơn phong thủy nhà ở ? “Nhất Mộ, Nhì Phòng, Tam Bát Tự, Tứ Phúc Đức, Ngũ Độc Thư”, phong thủy Âm Trạch quan trọng hơn phong thủy nhà ở, phong thủy Âm Trạch ảnh hưởng đến họa phúc của cả dòng họ. Một người khi chết, táng xong thì sẽ ứng họa phúc đến con cháu trong dòng họ đó ngay liền sau đó. Được mộ tốt thì con cháu phát đạt, gặp mộ xấu thì con cháu liền gặp hung họa. Xưa nay phàm được ngôi vương, tướng, khanh, hầu, được đại phú đại quý đều do được ngôi Mộ tốt mà nên. Xem sử sách thì tất sẽ biết rõ về chuyện này. Nên Âm trạch là quan trọng nhất đối với đời người và chi phí học về Âm trạch cũng cao hơn học về Dương trạch rất nhiều.

* Dịch vụ này Thầy RẤT HẠN CHẾ LÀM. Chỉ nhận làm cho người hữu duyên hữu phận.

……………..

23). Xem Mộ Phần Âm Trạch (1 phần Mộ).

Chi phí: 10 triệu đồng

– Xem cát hung của Mộ Phần, Mộ Phần tốt hay xấu, Mộ Phần ảnh hưởng tốt và xấu đến ai trong gia tộc, gia đình và khi nào sẽ ảnh hưởng, đề xuất phương án cải tạo v.v….

* Dịch vụ này Thầy RẤT HẠN CHẾ LÀM. Chỉ nhận làm cho người hữu duyên hữu phận.

……………

24). Cải Tạo Mộ Phần Âm Trạch (1 phần Mộ)

Chi phí: 10 triệu đồng

Khi Mộ không quá xấu (hoặc gia đình không thể cải táng được) nên chỉ cải tạo phần trên của Mộ (không di quan, cải táng, không làm phần dưới Quan Tài) như xoay Bia, trấn trị, tạo Thủy Pháp, Sơn pháp cho Mộ v.v…

* Dịch vụ này Thầy RẤT HẠN CHẾ LÀM. Chỉ nhận làm cho người hữu duyên hữu phận.

………….

25). Cải Táng Mộ Phần Âm Trạch (1 phần Mộ)

Chi phí: 30 triệu đồng

– Định huyệt, chọn huyệt, lập hướng cho việc đặt mộ mới và sang cát, cải táng, thổ táng tro cốt v.v….

* Dịch vụ này Thầy RẤT HẠN CHẾ LÀM. Chỉ nhận làm cho người hữu duyên hữu phận.

……………

26). Quy hoạch khu Lăng Mộ cho gia tộc, cất nhà Từ Đường, nhà Thờ Tộc Họ v.v….

+ Giá tùy vào từng trường hợp cụ thể.

* Dịch vụ này Thầy RẤT HẠN CHẾ LÀM. Chỉ nhận làm cho người hữu duyên hữu phận.

…………..

27). Trồng Sinh Cơ (còn gọi là chủng Sinh Cơ):

+ Giá: 50 triệu/ 1 phần

+ Không bao gồm chi phí tầm long điểm huyệt, chi phí mua đất và Quách và các đồ lễ khác. Chỉ là cho phí công Trồng.

* Vì đây là việc làm phong thủy đặc biệt nên khi khách hàng có nhu cầu làm xin vui lòng liên hệ sẽ gửi đầy đủ thông tin.

* Dịch vụ này Thầy RẤT HẠN CHẾ LÀM. Chỉ nhận làm cho người hữu duyên hữu phận.

……………..

* Dịch vụ đặc biệt: TẦM LONG ĐIỂM HUYỆT cho người thật sự xứng đáng.

* Dịch vụ này Thầy RẤT HẠN CHẾ LÀM. Chỉ nhận làm cho người hữu duyên hữu phận.

…………….

Dịch Vụ Chấm Bát Tự

 1. Dịch vụ xem Bát Tự cơ bản:

– Giá 2 triệu đồng 1 Lá số

– Xem Bát Tự tổng quát đời người cho Quý Khách trên các phương diện:

 1. Là khán mệnh cách để biết số mệnh là tốt hay xấu, giàu hay nghèo.
 2. Là khán Dụng thần, chọn Dụng thần trong Bát Tự của Quý Khách và tặng cho Quý Khách: “Cẩm nang cải tạo vận mệnh theo phương pháp Dụng thần của Bát Tự” và quyển “13 phương pháp cải tạo vận mệnh”.
 3. Là khán sơ bộ tốt hay xấu của các đại vận hiện tại và về sau để xem là Quý Khách đang hành vận tốt hay xấu? Vận thuận hay nghịch? Và các đại vận về sau như thế nào? Mỗi chu kỳ của 1 đại vận là 10 năm (chia làm các giai đoạn trong cuộc đời).
 4. Là khán tổng quát toàn bộ cuộc đời: Học hành – bằng cấp – công việc – sự nghiệp.
 5. Là khán tổng quát về Lục Thân (Xuất thân, Ông Bà, Cha Mẹ, Anh Chị Em)
 6. Là khán tổng quát về tính cách, sở trường sở đoản
 7. Là khán tổng quát về Hôn Nhân (Hôn nhân, Vợ/ Chồng, Con Cái)
 8. Là khán tổng quát về sức khỏe.

* Lưu ý: Khi đăng ký xem Bát tự thì Quý Khách cần phải cung cấp đúng thông tin: năm, tháng, ngày giờ, sinh (dương hay âm lịch cần phải ghi rõ) và nơi sinh. Nếu thông tin không đúng thì không nên xem. Nếu trường hợp không rõ giữa 2 múi giờ sinh mà cần phải nhờ Thầy trắc nghiệm lại giờ sinh đúng thì chi phí sẽ thêm 1 triệu đồng nữa. Thầy có phương pháp trắc nghiệm giờ sinh đúng cho Quý Khách khi cần. Và cũng có thể trắc nghiệm nhiều giờ sinh trong ngày hoặc trắc nghiệm các ngày sinh gần nhau mà Quý Khách không nhớ, nhưng chí phí cao bởi vì Thầy phải làm việc nhiều, nhưng khi Quý Khách có nhu cầu thì Thầy sẽ nhận làm.

* Trong gói chấm gói bát tự cơ bản này khi chấm xong thì Thầy sẽ gửi File mềm qua Zalo hoặc Email cho Quý Khách in ra và đóng lại thành tập xem.

………..

 1. Dịch vụ chấm Bát tự chuyên sâu theo từng phần:

– Chi phí 2 triệu đồng cho 1 phần.

– Điều kiện: Sau khi đã chấm Bát tự cơ bản mới chấm chuyên sâu theo từng chủ đề.

* Đời người muôn sự, mỗi người mỗi hoàn cảnh và trong mỗi giai đoạn của đời mình sẽ có những vấn đề khác nhau. Cho nên các dịch vụ này Thầy sẽ phân tích chuyên sâu theo từng lĩnh vực mà Quý Khách cần xem như sau:

– Chấm Bát tự chuyên sâu về Dụng Thần và hướng dẫn ứng dụng phong thủy vào đời sống dựa trên Dụng Thần của Bát Tự: Sau khi chấm Bát Tự cơ bản thì tiếp theo nên chấm Bát tự chuyên sâu về Dụng Thần. Nếu những ai muốn cải tạo vận mệnh của mình bằng Phong Thủy – Mệnh Lý thì nên chấm gói này.

Có thể nói “Dụng Thần” là một đỉnh cao của Mệnh lý bát tự. Phỏng có ích gì khi mà ta biết được về cuộc đời của mình mà không biết cách để cải tạo cho cuộc đời mình được tốt lên. “Dụng thần” chính là phương cách giúp cho chúng ta cải tạo vận mệnh của đời mình cho tốt lên trên mọi phương diện. Dịch vụ này sẽ phân tích kỹ về Dụng thần trong mệnh cách của Quý Khách, để giúp Quý Khách nắm rõ về Dụng thần của mình và hướng dẫn khách hàng áp dụng Dụng thần vào cuộc sống nhằm khai thác được sự trợ giúp của Thiên mệnh và Địa mệnh cho Nhân mệnh của mình.

Dụng Thần trong gói chấm Bát tự cơ bản là Dụng Thần chung và tổng quát phương pháp ứng dụng Dụng Thần theo Ngũ Hành vào đời sống con người là chính.

Còn Dụng Thần chuyên sâu này sẽ phân tích kỹ về Dụng Thần và giúp cho Quý Khách ứng dụng Dụng Thần trên mọi phương diện trong đời sống của mình: Dụng Thần Sức Khỏe – Dụng Thần cầu Tài Lộc – Dụng Thần cầu Quan Vận – Dụng Thần Hôn Nhân – Dụng Thần Con Cái – Dụng Thần Học Hành Thi Cử – Dụng Thần Nhà Cửa, Điền Địa, Âm Trạch v.v…….

– Chấm Bát tự chuyên sâu về mặt nghề nghiệp, công việc và sự nghiệp:  Dịch vụ này sẽ chuyên phân tích về sở trường sở đoản, mặt mạnh, mặt yếu và diễn biến tốt, xấu của Quý Khách trên phương diện liên quan đến nghề nghiệp, công việc và sự nghiệp. Phân tích và cung cấp thông tin cho Quý Khách về ngành nghề phù hợp với mệnh số của mình để thành công. Phân tích vận trình thăng trầm tốt và xấu trong các giai đoạn liên quan đến công việc và sự nghiệp. Có thể xem đây như là một cẩm nang hướng nghiệp cho Quý Khách, đặc biệt là sẽ giúp cho các bạn trẻ chọn trường, chọn việc đúng với Số mệnh của mình thì sẽ ra trường làm việc đúng với chuyên môn của mình học và chọn việc đúng với Số mệnh của mình thì sẽ thành công (Người thành công là người làm đúng ngành nghề của mình, còn người thất bại là vì đã chọn sai nghề, làm sai việc).

– Chấm Bát tự chuyên sâu về Vận – Hạn trong đời: Đời người  gồm “Mệnh” – – “Hạn” — “Vận”, Mệnh là những yếu tố có trong Lá số Bát tự của mỗi người. “Hạn” là các giai đoạn của đời người, có 4 giai đoạn: Hoa Niên – Thanh Niên – Trung Niên và Lão Niên. Còn “Vận” là mỗi Đại Vận 10 năm, thông thường đời người sẽ gói gọn trong khoảng 8 Đại Vận, và từ thời điểm hiện tại cho đến cuối đời thì chỉ còn lại có mấy mấy Đại Vận nữa thôi. Chấm chuyên sâu về Vận – Hạn trong đời là phân tích chuyên sâu về Vận – Hạn cả đời của Quý Khách. Sẽ cung cấp cho Quý Khách biết diễn biến xảy ra trong từng Vận – Hạn, chính yếu sẽ xảy ra việc gì, xảy ra cho ai trong gia đình mình, xảy ra trên phương diện nào (Sự nghiệp, hôn nhân, học vấn, gia đình, tình cảm, quan hệ xã hội, sức khỏe) và thời điểm nào sẽ ứng nghiệm trong Vận – Hạn nào ? Và cũng sẽ xét những hạn xấu nặng có nguy hiểm đến tính mạng hoặc sự nghiệp, hôn nhân của Quý Khách sẽ xảy ra trong Vận – Hạn đó.

– Chấm Bát tự chuyên sâu về một Đại Vận 10 năm: Mỗi Đại Vận là 10 năm, trong 10 năm đó cuộc đời Mệnh Chủ sẽ có 1 biên độ chung. Khán Đại Vận là phân tích chuyên sâu những gì sẽ xảy ra trong Đại Vận 10 năm đó của Quý Khách. Sẽ cung cấp cho Quý Khách biết những diễn biến xảy ra trong Đại Vận đó, trong Đại Vận đó sẽ xảy ra việc gì, xảy ra trên phương diện nào (Sự nghiệp, hôn nhân, học vấn, gia đình, tình cảm, quan hệ xã hội, sức khỏe), xảy ra cho ai trong gia đình mình, và thời điểm (năm) nào sẽ ứng nghiệm ? Và cũng sẽ xét những hạn xấu nặng có nguy hiểm đến tính mạng hoặc sự nghiệp, hôn nhân của Quý Khách sẽ xảy ra trong Đại Vận đó.  

– Chấm Bát tự chuyên sâu từng Năm (Mệnh Lý Lưu Niên): Là xem trong Năm đó sẽ xảy ra việc gì, xảy ra trên phương diện nào (Sự nghiệp, hôn nhân, học vấn, gia đình, tình cảm, quan hệ xã hội, sức khỏe), xảy ra cho ai trong gia đình, và thời điểm (năm) nào sẽ ứng nghiệm ? Và cũng sẽ xét những hạn xấu nặng có nguy hiểm đến tính mạng hoặc sự nghiệp, hôn nhân của Quý Khách sẽ xảy ra trong những năm đó.  

Đây cũng là 1 gói Mệnh Lý rất quan trọng. Phàm, “Mệnh tốt không bằng Vận tốt – Vận tốt không bằng Lưu Niên (tức Năm) tốt”. Mệnh người là Dân, Đại vận là Quan và Lưu Niên chính là Vua, Vua là cao nhất, Vua có sức mạnh và quyền lực tối thượng chi phối toàn Dân nên trong tất cả các ngành học thuật, Mệnh Lý – Phong Thủy đều rất coi trọng Năm. Cả Phong Thủy và Mệnh Lý thì mỗi năm nên xem Phong Thủy Lưu Niên và Mệnh Lý Bát Tự Lưu Niên. 1 Năm 1 lần vô cùng quan trọng không nên bỏ qua. Đây là dịch vụ mà Thầy thường làm cho Quý Khách Hàng quen đi chung với Dịch vụ Phong thủy Lưu niên. Dịch vụ này nên đăng ký trước năm mới ngoài 2 tháng (xa hơn thì càng tốt).

– Chấm Bát tự chuyên sâu từng Tháng: Mỗi 1 năm có 12 tháng, trong 12 tháng có 30 ngày, 30 ngày này diễn biến của cuộc sống xảy ra rất nhiều việc nên mục tiêu của doanh nghiệp hoặc là cá nhân cũng được đặt ra trong từng Tháng, Tháng là 1 dấu mốc quan trọng trong đời sống con người. Thông thường thì trên Lưu Niên hình thành nên sự việc, nhưng để xảy ra ứng nghiệm thì phải dựa vào tháng tương tác thì mới xảy ra sự việc cụ thể (Ví dụ như: xem mệnh 1 người thấy rằng trong Đại vận có hạn chết, tiếp theo sẽ xem Năm nào ứng nghiệm hạn chết và tiếp theo nữa sẽ xem Tháng này xảy ra tức là Tháng nào sẽ chết. Những việc khác cũng vậy). Cho nên trong Dịch vụ xem Bát Tự Tháng này Thầy sẽ cung cấp cho Quý Khách biết những diễn biến sẽ xảy ra trong từng Tháng. Trong Tháng đó sẽ xảy ra việc gì, xảy ra trên phương diện nào (Sự nghiệp, hôn nhân, học vấn, gia đình, tình cảm, quan hệ xã hội, sức khỏe), xảy ra cho ai trong gia đình mình, và thời điểm nào ? Và cũng sẽ xét những hạn xấu nặng có nguy hiểm đến tính mạng hoặc sự nghiệp, hôn nhân của Quý Khách sẽ xảy ra trong Tháng đó. Đặc biệt trong dịch vụ Bát tự chuyên sâu từng Tháng, Thầy sẽ cung cấp “Lịch Mệnh Lý cá nhân Tháng”, liệt kê những ngày quan trọng trong Tháng như: ngày tốt cho: Cầu tài, Quý nhân, Tình duyên, Xuất hành, Ngày tốt đặt biệt của Mệnh Chủ v.v….. Các ngày xấu và ngày tai họa của Mệnh Chủ cần tránh: đi xa, xuất hành và làm những việc quan trọng v.v…..

Chấm Bát tự chuyên sâu và toàn bộ về lĩnh vực Tình duyên, Hôn nhân và Con Cái: Dịch vụ này chuyên phân tích về tình duyên, nhân duyên, hôn nhân gia đình của Quý Khách. Chủ yếu phân tích kỹ trên các phương diện: Hôn Nhân – Phối Ngẫu (Vợ/ Chồng) – Con Cái. Phân tích kỹ về con người, tính cách của vợ con (hoặc chồng con). Về mối quan hệ, sự tương tác và tính chất tốt hay là xấu của Quý Khách với chồng con (hay vợ con). Sẽ giúp cho Quý Khách thật sự hiểu rõ về bản chất con người và những điều tiềm ẩn bên trong của mình và chồng hoặc vợ của mình trong hôn nhân của mình. Và cũng cho biết về vận trình tương lai của hôn nhân, những biến cố gì sẽ xảy ra trong tương lai, ứng nghiệm sẽ xảy ra vào lúc nào v.v… Dịch vụ này sẽ giúp cho Quý Khách hiểu rõ toàn bộ về Hôn Nhân của mình.

– Chấm Bát tự chuyên sâu về: Lục thân gia đình, mối quan hệ tốt hay xấu giữa đương số và gia đình, cha mẹ, nội ngoại, vợ chồng, cô dì chú bác, anh chị em, bạn bè, đối thủ và người thân khác: Lục Thân là những người thân của mình, là cộng đồng xã hội của mình. Toàn bộ ý nghĩa của đời người đều xoay quanh Lục Thân của mình. Sung sướng hay khổ đau của chúng ta trên cuộc đời này đều do sự tương tác với Lục thân gây ra cả. Mọi nổ lực sống của chúng ta cũng vì Lục Thân cả mà thôi. Dịch vụ này sẽ cung cấp cho Quý Khách biết thông tin về Lục Thân, về diễn biến và sự tương tác tốt hay xấu của mệnh chủ đối với từng người trong Lục thân (là người thân gia đình, cha mẹ, nội ngoại, vợ chồng, cô dì chú bác, anh chị em, bạn bè, cả đối thủ và người thân khác). Có người đóng ở ngôi là Dụng thần, tức là quý nhân của mình, người sẽ tốt và giúp được mình. Có người đóng ở ngôi là Kỵ thần, tức là người sẽ luôn làm cho mình tổn thương và không giúp gì được cho mình. Qua đây sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy được nhân quả tiềm ẩn bên trong các mối quan hệ giữa mình và Lục Thân. Từ đó sẽ giúp cho ta: 1 là khi biết rõ rồi thì sẽ không còn chấp mà buồn phiền nữa, 2 là sẽ có cách ứng biến hợp tình hợp lý với Lục Thân của mình, 3 là tìm được quý nhân thật sự của mình trong Lục Thân của mình, người thật sự sẽ giúp được mình.

– Gói chọn năm và tháng sinh cho Bé: Thầy ko nhận chọn Bát tự năm tháng ngày giờ sinh cho Bé. Việc này nên để thuận theo tự nhiên bởi vì sinh mạng 1 con người có mặt trên cuộc đời này vốn đều là tích hợp nhân quả của nhiều đời nhiều kiếp trước và cũng là nhân quả của nhà đó đối với sinh linh sắp chào đời đó. Mối liên hệ nhân quả này lớn lắm không thể tùy tiện mà sắp đặt được.

Nếu như Nhà nào muốn được Bát tự tốt cho Bé thì trước đó phải lo phần âm trạch cho tốt và sống phúc đức thì tất sẽ được.

Thầy chỉ chọn năm và tháng sinh cho Bé vì tháng thụ thai, năm và tháng sinh có liên hệ ảnh hưởng mật thiết đến cung tổ phụ, cung phụ mẫu. Mệnh người trong 12 năm thì có 1 năm rơi vào cung sinh con phá sản, nếu sinh Bé mà trong thai nguyên, năm và tháng sinh của Bé xung phạm với nhau tất sẽ phá tan tổ nghiệp và liên lụy ông bà, cha mẹ nên cần xem để tránh xấu và chọn tốt.

– Chấm Bát tự và đặt tên cho các bé mới sinh: Khi vừa sinh Bé thì trước hết chấm bát tự cho Bé, rồi Thầy sẽ căn cứ vào Bát tự của Bé mà đặt tên cho Bé phù hợp với mệnh cách và Dụng Thần trong Bát tự của Bé, rồi Thầy sẽ chiết tự tên của Bé.

* Chi phí của dịch vụ này là: 3 triệu.

* Nếu như chỉ có nhu cầu đặt tên thì cung cấp Năm tháng ngày giờ sinh của Bé rồi Thầy đặt tên thì chi phí là 2 triệu.

­- Chấm Bát tự chuyên sâu về bệnh tật và hướng dẫn cách phòng và trị bệnh theo mệnh lý bát tự: Trên cấu trúc mệnh cục của bát tự mỗi người đều phản ảnh rõ thông tin về tình trạng sức khỏe và ứng nghiệm về bệnh tình và thời gian xảy ra bệnh của người đó. Mệnh lý bát tự vốn là một môn thuật số ứng dụng hoàn toàn các nguyên lý Âm dương và Ngũ hành, nó là cùng một nguyên lý với Đông Y. Việc Khán bệnh cách trong bát tự để tham cứu trong việc phòng và trị bệnh chính là việc làm mang tính chủ động và giải quyết tận gốc rễ của vấn đề bệnh tật và sức khỏe con người mà ít ai biết. Còn việc trị bệnh bằng Đông y hay Tây y khi có bệnh chỉ là giải quyết phần ngọn, giải quyết hậu quả của vấn đề vậy. Dịch vụ này Thầy sẽ phân tích rõ những thông tin về tình trạng sức khỏe và ứng nghiệm về bệnh tình và thời gian xảy ra bệnh của người đó. Đồng thời hướng dẫn cách phòng và trị bệnh theo phương pháp Mệnh lý bát tự.

…………….

* Đây là tạm lược sơ vài dịch vụ chấm Bát tự theo chuyên đề chứ trong thực tế cuộc sống còn rất nhiều điều liên quan đến vận mệnh và đời sống của con người ở nhiều phương diện khác nữa nên sau khi chấm Bát tự cơ bản mà Quý Khách có các nhu cầu chấm Bát tự về các chuyên đề khác nữa thì yêu cầu Thầy sẽ chấm theo mọi nhu cầu của Quý Khách.

………………

* Lưu ý: Quý Khách vui lòng chuyển tiền trước rồi Thầy mới chấm. Khi Thầy thông báo nhận chuyển tiền và nhận được tiền rồi thì sẽ chấm trong vòng 7 ngày. Nếu Thầy bận việc chưa xem được thì sẽ không nhận tiền, khi nào có thời gian chấm được thì Thầy sẽ thông báo chuyển tiền cho Thầy rồi Thầy sẽ xem ngay, trong vòng 7 ngày là cho trường hợp một nhà chấm nhiều người chung và chấm nhiều chuyên đề. Thông thường Bát tự cơ bản thì Thầy chấm chỉ trong vòng 2 – 3 ngày.

………………

Dịch vụ xem ngày tốt

30). Dịch vụ xem ngày tốt cơ bản:

* Chi phí: 1 triệu đồng cho 1 lần xem 1 sự việc

– Ngày dụng sự quyết định thành bại. Tuy nhiên muốn đảm bảo thành công thì cần phải kết hợp với phong thủy và mệnh lý bát tự. Và điều quan trọng là muốn chọn được ngày thật sự tốt nên xem càng xa thì càng dễ chọn được ngày tốt, càng cận thì càng khó chọn được ngày tốt, tối thiểu là nên xem ngoài 1 tháng thì dễ chọn được ngày tốt hơn. Cận quá thì cũng bằng phó thác cho số phận rồi, bởi vì nếu may thì trong mấy ngày đó có ngày tốt, còn không may thì thôi đành chọn đỡ cái tốt trong cái xấu mà thôi.

*  Thực tế nhu cầu trong cuộc sống thì xem ngày dụng sự cho rất nhiều việc, xin khái quát một số việc dụng sự như sau:

– Khai trương, chọn ngày giờ khai trương tốt: Quý Khách cần cung cấp ngành nghề kinh doanh (để biết ngành nghề thuộc ngũ hành gì ?), Năm, tháng, ngày, giờ sinh (hoặc năm sinh) của người cần xem, tọa độ (hướng của nhà) của nơi khai trương (Tặng kèm “Cẩm nang dụng sự phong thủy và các nghi thức cho việc khai trương).

– Nhập hàng, chọn ngày giờ nhập hàng tốt cho. Quý Khách cần cung cấp ngành nghề kinh doanh, mặt hàng nhập (để biết ngành nghề thuộc ngũ hành gì?), Năm, tháng, ngày, giờ sinh (hoặc năm sinh) của gia chủ, nếu có tọa độ (hướng của nhà) của nơi nhập hàng thì càng tốt.

– Xuất hàng, chọn ngày giờ xuất hàng tốt cho. Quý Khách cần cung cấp ngành nghề kinh doanh, mặt hàng xuất (để biết ngành nghề thuộc ngũ hành gì?), Năm, tháng, ngày, giờ sinh (hoặc năm sinh) của gia chủ, nếu có tọa độ (hướng của nhà) của nơi xuất hàng thì càng tốt.

– Khai trương hoặc ra mắt sản phẩm mới, Quý Khách cần cung cấp ngành nghề kinh doanh, mặt hàng mới đó (để biết ngành nghề thuộc ngũ hành gì?), Năm, tháng, ngày, giờ sinh (hoặc năm sinh) của gia chủ, nếu có tọa độ (hướng của nhà) của nơi khai trương hoặc ra mắt sản phẩm mới đó thì càng tốt.

– Cầu Tài, Quý Khách cần cung cấp Năm, tháng, ngày, giờ sinh (hoặc năm sinh), việc Cầu tài là gì? Người và nơi chốn mà Quý Khách muốn Cầu tài.

– Hợp đồng, Quý Khách cần cung cấp ngành nghề kinh doanh, mặt hàng để hợp đồng (để biết ngành nghề thuộc ngũ hành gì?), Năm, tháng, ngày, giờ sinh (hoặc năm sinh) của Gia Chủ, nếu có thông tin của đối tác ký kết hợp đồng và tọa độ (hướng của nhà) của nơi diễn ra hợp đồng thì càng tốt.

– Xuất hành đi xa đi công tác quan trọng, Quý Khách cần cung cấp thông tin sự việc của công tác đó (để biết sự việc thuộc ngũ hành gì?), Năm, tháng, ngày, giờ sinh (hoặc năm sinh) của Mệnh Chủ, phương hướng của nơi diễn ra công tác đó, nơi đến và thời gian quay về.

– Du lịch, xuất ngoại, Quý Khách cần cung cấp thông tin nơi đến và thời gian quay về, đó (đi nước nào để biết phương vị), Năm, tháng, ngày, giờ sinh (hoặc năm sinh) của người cần xem.

– Nhậm chức, đến nhận nhiệm vụ và công tác mới, Quý Khách cần cung cấp thông tin sự việc của công tác đó (để biết sự việc thuộc ngũ hành gì?), Năm tháng ngày giờ sinh (hoặc năm sinh) của Mệnh Chủ.

– Thi cử, Quý Khách cần cung cấp thông tin sự việc của thi cử đó, Năm, tháng, ngày, giờ sinh (hoặc năm sinh) của thí sinh (nếu có thêm thông tin của ban giám khảo thì càng tốt), nếu có tọa độ (hướng của nhà) của nơi diễn ra cuộc thi đó thì càng tốt.

– Phỏng vấn (xin việc, xin Visa), Quý Khách cần cung cấp thông tin sự việc của phỏng vấn đó, Năm tháng ngày giờ sinh (hoặc năm sinh) của thí sinh (nếu có thêm thông tin của ban giám khảo thì càng tốt).

– Cưới hỏi, đối với thời đại ngày nay việc cưới hỏi nên làm 3 lễ thì phù hợp. Một là lễ dạm ngõ, là định ngày 2 nhà gặp nhau để giao lưu, để biết nhau và bàn chuyện hôn sự của 2 trẻ. Hai là lễ hỏi, hay còn gọi là lễ đính hôn hay đặt sính lễ. Ba là lễ cưới, ngày nay đa số đãi ở nhà hàng cho nên sẽ có lễ cưới yết cáo gia tiên ở nhà và tiệc rượu báo hỷ. Có khi thì tổ chức cùng ngày, nhưng cũng có khi tổ chức khác ngày. Như vậy Thầy sẽ xem cho 4 ngày: ngày dạm ngõ, ngày hỏi, ngày cưới và ngày đãi tiệc. Chi phí xem ngày cưới hỏi là 2 triệu đồng. Tặng kèm “Cẩm nang dụng sự phong thủy và các nghi thức cho việc cưới hỏi”. Việc thành gia lập thất là việc trọng đại, cho nên xem ngày cưới thì nên xem xa ngày thì mới chọn được ngày thật sự tốt, nếu để cận ngày quá thì cũng bằng phó cho số trời rồi vì lỡ trong khoảng thời gian ngắn đó mà không có được ngày thật sự tốt thì cũng đành phải chọn cái tốt trong cái xấu mà thôi. Khách hàng cần cung cấp thông tin Năm, tháng, ngày, giờ sinh của người cần xem. Nếu có được tọa độ (hướng của nhà) của nơi tổ chức đám cưới thì càng tốt.

– Động thổ, Quý Khách cần cung cấp Năm, tháng, ngày, giờ sinh (hoặc năm sinh) của gia chủ, tọa độ (hướng của nhà) của nơi động thổ. Tặng kèm “Cẩm nang dụng sự phong thủy và các nghi thức cho việc động thổ”.

– Nhập trạch, Quý Khách cần cung cấp thông tin Năm, tháng, ngày, giờ sinh (hoặc năm sinh) của gia chủ và các thành viên khác trong gia đình, tọa độ (hướng của nhà) của nơi nhập trạch. Tặng kèm “Cẩm nang dụng sự phong thủy và các nghi thức cho việc nhập trạch”.

– Trị bệnh, Quý Khách cần cung cấp thông tin về bệnh tình, Năm, Tháng, ngày giờ, sinh (hoặc năm sinh) của bệnh nhân, Địa chỉ nhà và địa chỉ nơi đến trị bệnh và thời gian dự định quay về (trường hợp điều trị bệnh ở xa, phải đi lâu ngày).

* Và các yêu cầu khác của Quý Khách cần xem ngày tốt để dụng sự cho mọi việc.

…………..

31). Dịch vụ xem ngày tốt cao cấp:

– Chi phí: 6 triệu đồng.

– Là dùng những phương pháp cao cấp của thuật Trạch Cát như: Chính Ngũ Hành Trạch Nhật, Kỳ Môn Độn Giáp, Kinh Dịch, Huyền Không Đại Quái, Thần Sát, Đẩu Thủ v.v…. để tuyển chọn những ngày giờ tốt mà đôi khi phải hàng nghìn năm, hàng trăm năm, hàng chục năm mới có 1 lần. Sẽ đảm bảo cho sự việc sẽ thành công.

………….

31). Dịch vụ xem ngày tốt đặc biệt:

* Đặc biệt nhận đặt Nhật Khóa cho những việc đại sự như: Nhật khóa hạ táng, Nhật Khóa đặc biệt để kích hoạt phong thủy cầu tài, cầu quan, cầu thọ v.v…. Nhật Khóa đặc biệt cho: Khai Trương, Động Thổ, Nhập Trạch và rất nhiều việc trọng đại khác v.v… Giá tùy theo trường hợp và tùy theo khóa của Trạch Nhật (từ 10 triệu đến 200 triệu).

Vì sao xem ngày giá cao hơn xem phong thủy, bát tự ?

– 1 là phàm mọi chuyện đều cấu thành từ Tam Tài là Thiên – Địa – Nhân (dân gian gọi là: Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa), trong đó Nhân là người, bao gồm năng lực, ý chí của con người và cũng là lá số Bát tự của họ. Địa là môi trường hoàn cảnh sống của con người và cũng là phong thủy địa lý. Còn Thiên chính là thời gian, là năm tháng ngày giờ. Thiên bao trùm cả Nhân và Địa, sức mạnh của Thiên rất lớn, Thiên mà giúp thì sẽ gấp trăm nghìn lần Nhân và Địa giúp. Muốn được Thiên giúp chính là phải biết chọn được thời gian thích hợp để tiến hành sự việc đó, chính là chọn năm tháng ngày giờ tốt, phương pháp chọn năm tháng ngày giờ tốt được gọi là “Thuật Trạch Cát” hay là bộ môn Trạch Nhật.

– 2 là học Phong thủy thì dễ hơn Bát tự, học Bát tự tuy khó nhưng kiến thức ít hơn Phong thủy, học cả Phong thủy và Bát tự vẫn dễ hơn là học Địa Lý, rồi đến học Kỳ Môn Độn Giáp thì càng khó hơn nữa. V.v….. và còn nhiều bộ môn khác nữa. Phải học xong hết tất cả: Phong Thủy, Bát Tự, Kinh Dịch, Kỳ Môn, Thần Sát v.v….. rồi mới đủ kiến thức nền tảng để học Trạch Nhật. Càng học nhiều môn thì trình độ xem ngày tốt, chọn ngày tốt càng cao. Ở mức độ giỏi, tinh thông thì quả là có thể “thay đổi Càn Khôn”, “xảo đoạt Thiên Cơ”, “Chuyển họa thánh phúc”, “Chuyển bại thành thắng”, có thể dùng Thiên pháp mà chế ngự được Địa pháp và Nhân pháp. Đây quả là cảnh giới cao cường của học thuật. Để làm Thầy Trạch Nhật thì ít nhất phải học thông 5 bộ môn cơ bản: Thần Sát (còn gọi là Thiên Tinh học), Phong Thủy, Bát Tự, Kinh Dịch, Kỳ Môn Độn Giáp. Nếu như người nào chưa học thông thạo 5 bộ môn này thì chưa đủ trình độ  để làm Thầy Trạch Nhật (như người chỉ học về Phong Thủy thì chỉ có thể làm Thầy Phong Thủy, người học về Bát Tự thì chỉ có thể làm Thầy Mệnh Lý, v.v…… nhưng không phải thể làm thầy Trạch Nhật được). Nên thuật xem ngày giờ tốt lại chính là bộ môn cao cường nhất và cũng là khó nhất.

– 3 là đối với những khóa Trạch Nhật đặc biệt có khi phải mất hàng ngàn năm mới có 1 giờ, hoặc có khóa phải mất vài trăm năm, hoặc có khóa phải mất vài chục năm, hoặc có khóa phải mất vài năm mới có 1 giờ đại cát để tiến hành sự việc đó kết nối tương thông cả 3 yếu tố Thiên – Địa – Nhân hoàn hảo nên sẽ đảm bảo thành công, có thể “xảo đoạt Thiên Cơ”, thay đổi cục diện tình hình.

* Vì vậy nên trình độ để xem Trạch Nhật là rất cao cường và khó có người học đến trình độ này được. Trình độ thực thụ của 1 thầy Trạch Nhật giỏi là sẽ có thể thay đổi được kết quả, thay đổi được cục diện của tình hình. Ví dụ như ngày xưa Khổng Minh chính vì biết xem Kỳ Môn Trạch Nhật nên biết rằng: vào năm, tháng, ngày, giờ đó thì cách 540 năm sẽ đổi ngược hướng gió 1 lần. Chính vì vậy mà Khổng Minh đã bày Trận Xích Bích, mượn việc “đổi gió Đông Nam” 540 năm mới có 1 lần mà dùng hỏa công đốt sạch thuyền của Tào Tháo, khiến cho chỉ 1 trận chiến này mà thay đổi cục diện tình hình của cả dất nước Trung Hoa thời bấy giờ, hình thành Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nếu người có sự hiểu biết về tình hình chính trị xã hội và học thuật thì sẽ biết được “Sức mạnh của Thiên – của Trạch Nhật” thông qua ví dụ này.

Lại 1 ví dụ khác: 1 khách hàng nhờ Tôi xem ngày giờ tốt để đăng bài bán hàng online. Vị này từ sau khi lấy chồng sinh 2 con nhỏ nên ở nhà chăm con suốt 8 năm nay mới có ý định khởi nghiệp kinh doanh online. Tôi chọn khóa: Giờ Thân ngày ngày Chủ Nhật, 23/9/2018, Nhật khóa: Mậu Tuất – Tân Dậu – Mậu Ngọ – Canh Thân, đăng bài. Nhật khóa này thành công như một kỳ tích. Khi vừa đăng xong (tin đăng rất đơn giản chỉ có tầm 30 chữ) thì lượng tương tác kỷ lục nhất của trang đó, lượng người like nhiều kỷ lục, lượng người comment nhiều kỷ lục, chỉ trong vài giờ đồng hồ mà người ta đã đặt mấy trăm kg hàng hóa, tiếp theo trong suốt 1 tuần ngày nào cũng có rất đông người like + comment + đặt hàng. Khiến cho trang đó trở nên cực kỳ nhộn nhịp, còn Cô khách hàng của Tôi thì chốt đơn hàng suốt ngày đêm, đến tận 12 giờ đêm mà vẫn còn có người đặt hàng, nên phải thuê ngay 2 người làm để phụ đóng hàng và ship hàng cho khách. Ngay khi vừa “ra quân”, vừa mới kinh doanh đã rất thành công. Thật là vô cùng kinh ngạc ! Mới thấy sức mạnh của “Thiên” là vô cùng to lớn !

Thêm 1 ví dụ về Thuật Xem Ngày Tốt (Thuật Trạch Cát) đó là câu chuyện của vua sòng bài Macao Hà Hồng Sân phải trả chi phí rất cao để xem ngày tốt hạ táng:

Khi còn sanh tiền ông Hà Hồng Sân nhờ Thầy địa lý tìm cho cuộc đất tốt để sau này an táng cho Ông và mua với giá 1 triệu USD Hồng Kông.

Trãi qua nhiều năm sau

Sau đó ông Hà Hồng Sân mất vào năm 2020, lúc này chi phí gia đình của Ông nhờ Thầy Trạch Nhật ở Hồng Kông xem ngày giờ tốt để Hạ Táng cũng tốn đến 1 triệu USD Hồng Kông (tức bằng tiền nhờ Thầy Địa lý tầm long điểm huyệt và mua đất).

Nhật khóa này phải chờ đến hơn 1 năm sau, năm 2021 mới chôn vì đến lúc đó “Huyệt mới mở”. Nên người nhà phải quàng xác của Ông đến hơn 1 năm mới đưa đi chôn. Đây là sự kiện gây sự chú ý lớn cho giới học thuật toàn cầu hiện nay.

Khóa hạ táng giờ Tỵ ngày 30/5/2021, Nhật khóa: Tân Sửu – Quý Tỵ – Mậu Dần – Đinh Tỵ, Tiên mệnh (ông Hà Hồng Sân) tuổi Tân Dậu (1921), Mộ tọa Ngọ hướng Tý.

…………

* Lưu ý: đối với dịch vụ này Quý Khách vui lòng chuyển tiền trước Thầy mới xem. Khi Thầy thông báo nhận chuyển tiền và nhận được tiền rồi thì sẽ xem trong ngày. Nếu Thầy bận việc chưa xem được thì sẽ không nhận tiền, khi nào có thời gian xem được thì Thầy sẽ thông báo chuyển tiền cho Thầy rồi Thầy sẽ xem ngay.

…………………

Dịch Vụ Xem Số Điện Thoại và Số Tài Khoản Ngân Hàng

Dịch vụ xem và chọn Số Điện Thoại – Số Tài Khoản – Số CMND/ CCCD – Số Xe – Số Nhà (và tất cả những con số trong đời sống, được gọi chung là “năng lượng của những con số”) v.v…. hợp phong thủy

33). Dịch vụ xem và luận Số Điện Thoại – Số Tài Khoản – Số CMND/ CCCD – Số Xe – Số Nhà v.v…. tốt xấu

– Chi phí: 1 triệu đồng

– Là xem và luận Số Điện Thoại – Số Tài Khoản – Số CMND/ CCCD – Số Xe – Số Nhà v.v….  đang dùng của Quý Khách.

Dịch vụ chọn Số Điện Thoại – Số Tài Khoản – Số CMND/ CCCD – Số Xe – Số Nhà v.v…. tốt:

34). Chọn số cấp độ 1: Giá 1 triệu đồng 1 Số Điện Thoại – Số Tài Khoản – Số CMND/ CCCD – Số Xe – Số Nhà v.v….

Chọn số tốt theo công năng và mục đích, ngành nghề của Chủ sử dụng ở cấp độ tốt 1: Quẻ lớn, Đại Quái tốt hợp với Mệnh Chủ và hợp với mục đích, ngành nghề sử dụng và số cá nhân sẽ được 3 số cuối tốt. Liên hoàn 2 Tiểu Quái tốt, dãy năng lượng số Cá nhân tốt cho Mệnh Chủ đảm bảo 3 số cuối tốt.

35). Chọn số cấp độ tốt 2: Giá: 2 triệu đồng Chọn số tốt theo công năng và mục đích, ngành nghề của Chủ sử dụng ở cấp độ tốt 2: Quẻ lớn, Đại Quái tốt hợp với Mệnh Chủ và hợp với mục đích, ngành nghề sử dụng và số cá nhân sẽ được 5 số cuối tốt. Liên hoàn 4 Tiểu Quái tốt, dãy năng lượng số Cá nhân tốt cho Mệnh Chủ đảm bảo 5 số cưới tốt.

36). Chọn số cấp độ tốt 3: Giá: 4 triệu đồng Chọn số tốt theo công năng và mục đích, ngành nghề của Chủ sử dụng ở cấp độ tốt 3: Quẻ lớn, Đại Quái tốt hợp với Mệnh Chủ và hợp với mục đích, ngành nghề sử dụng và số cá nhân sẽ được 7 số cuối tốt. Kết hợp thêm liên hoàn 8 Tiểu Quái tốt, dãy năng lượng số Cá nhân tốt cho Mệnh Chủ đảm bảo 7 số cuối tốt.

37). Chọn số theo cấp độ đặc biệt: từ 10 đến 50 triệu: Chuyên cho số Điện Thoại: Nếu dãy năng lượng số của Số Điện Thoại được kết hợp với Dụng thần của Bát tự thì sẽ tuyệt vời. Dụng thần của Bát tự chính là loại hình năng lượng tốt nhất cho Mệnh chủ, nên kết hợp chọn năng lượng cũa dãy số phù hợp với Dụng thần của mình thì sẽ mang lại kết quả tuyệt vời.

Ở cấp độ chọn số theo cấp độ đặc biệt này sẽ chọn số tốt theo công năng và mục đích, ngành nghề của Chủ sử dụng kết hợp với Dụng thần của Bát tự ở cấp độ tốt nhất: kết hợp Dụng Thần của Bát tự và Dụng Thần của ngành nghề hoặc mục đích công việc sự dụng với dãy những con số có năng lượng tốt nhất, sự kết hợp tốt nhất, sẽ chọn Số Điện Thoại có: Quẻ lớn, Đại Quái tốt hợp với Mệnh Chủ và hợp với mục đích, ngành nghề sử dụng và số cá nhân sẽ được toàn bộ (9) số tốt. Kết hợp thêm liên hoàn toàn bộ các Tiểu Quái tốt, dãy năng lượng số Cá nhân tốt cho Mệnh Chủ đảm bảo toàn bộ (9) số tốt.

………….

* Đặc biệt sau khi xem và chọn số cho Quý Khách xong Thầy sẽ tặng cho Quý Khách bộ số Cát tường chủ ứng về Tài Lộc – Quan Vận – Công Việc – Hôn Nhân – Sức Khỏe – Quý Nhân v.v…. Và bộ Mật khẩu, Mật mã dùng cho két sắt, mật mã ngân hàng, mật mã OTP, Mật mã điện thoại v.v…….

………….

* Lưu ý: đối với dịch vụ này Quý Khách vui lòng chuyển tiền trước Thầy mới xem. Khi Thầy thông báo nhận chuyển tiền và nhận được tiền rồi thì sẽ xem trong vòng 3 ngày. Nếu Thầy bận việc chưa xem được thì sẽ không nhận tiền, khi nào có thời gian xem được thì Thầy sẽ thông báo chuyển tiền cho Thầy rồi Thầy sẽ xem ngay.

………………

Các dịch vụ Cúng giải hạn, giải tai, cầu thọ, cầu phúc

38 – 39 – 40). Lập Đàn Pháp Thất Tinh Bắc Đẩu – Nhương Tinh Giải Hạn

Là Lập Đàn Pháp Thất Tinh Bắc Đẩu – Nhương Tinh Giải Hạn cầu cho tín chủ: Giải hạn xấu, cầu thọ mệnh, sức khỏe, tài lộc, hôn nhân v.v…. Mỗi lần cúng chỉ nên cầu 1 việc cụ thể, nếu có nhiều mong ước thì phải cúng nhiều lần. Cần 2 tấm hình 4 * 6 chụp trong vòng 6 tháng trở lại, họ tên và năm tháng ngày giờ sinh (nêu không thì năm sinh cũng được), tờ giấy ghi điều mong ước cụ thể. Khi lập đàn có thể cúng cho 1 đến vài trăm người cùng lúc. Có thể cúng ở sân nhà cũng có thể cúng cho người ở xa. Thời gian vào ban đêm của những ngày tốt.

Cúng cho riêng 1 người: chí phí 6 triệu đồng.

– Cúng chung cho từ 5 – 20 người trở xuống thì chi phí 2 triệu đồng 1 người.

– Cúng chung cho từ 20 người trở lên thì chi phí là 1 triệu đồng 1 người.

………………

41 – 42 – 43). Lập Đàn Pháp Cúng Sao Giải Hạn – Nhương Tinh Giải Hạn

Là Lập Đàn Pháp Cúng Sao Giải Hạn – Nhương Tinh Giải Hạn theo Mật Pháp của Bổn Giáo cho những ai muốn cúng sao giải hạn và Tam Tai hàng năm. Đặc biệt sẽ kết hợp cúng Thất Tinh Bắc Đẩu, và nhiều nghi thức giải hạn độc đáo cho Quý khách. Khi lập đàn có thể cúng cho 1 đến vài trăm người cùng lúc. Có thể cúng ở sân nhà cũng có thể cúng cho người ở xa. Thời gian cúng vào ban đêm của những ngày tốt.

Cúng cho riêng 1 người: chí phí 6 triệu đồng.

– Cúng chung cho từ 5 – 20 người trở xuống thì chi phí 2 triệu đồng 1 người.

– Cúng chung cho từ 20 người trở lên thì chi phí là 1 triệu đồng 1 người.

* Lưu ý: đối với dịch vụ này Quý Khách vui lòng chuyển tiền trước Thầy mới sắp xếp tổ chức cúng. Khi Thầy thông báo nhận chuyển tiền và nhận được tiền rồi thì sẽ xem trong vòng 3 ngày. Nếu Thầy bận việc chưa xem được thì sẽ không nhận tiền, khi nào có thời gian xem được thì Thầy sẽ thông báo chuyển tiền cho Thầy rồi Thầy sẽ xem ngày tốt để tố chức cúng rồi thông báo ngay cho Quý Khách biết ngày cúng và địa điểm cúng.

……………….

44). Dịch Vụ Xem Chữ Ký:

– Chi phí: 1 triệu đồng

– Là dịch vụ xem và phân tích Chữ Ký

…………..

45). Dịch Vụ Tư Vấn Thiết Kế Chữ Ký Mới:

– Chi phí: 2 triệu đồng

– Là thiết kế và hướng dẫn cho Gia Chủ Chữ Ký tốt, hợp với Bát Tự (hoặc Mệnh) và ngành nghề của Gia Chủ.

Phương pháp “Xem Chữ Ký” nằm trong phần của bộ môn “Bút Tích Học” và “Khoa Chiết Tự”, nó liên quan đến nghệ thuật phân tích chữ viết, chữ ký và họ tên, nghệ danh, thương hiệu v.v….. Là một ngành học thuật có tính ứng dụng rất cao.

Chữ ký là “Ký hiệu riêng của bản thân” nó có ý nghĩa như là 1 logo của bản thân mình.

Vạn vật đều vận hành trên quy luật nhân quả, chữ ký có ý nghĩa là “Quả” hơn là “Nhân”, bởi vì Nhân là nghiệp quả tích tụ nhiều đời nhiều kiếp trước hình thành nên cuộc sống đời nay của ta. Mà thông qua xem Bát Tự hoặc Tử Vi sẽ biết được kịch bản của đời mình. Từ đó hình thành nên cuộc đời – tính cách –và sự nghiệp của ta là cát hay hung, là tốt hay xấu. Chữ ký là 1 dạng thông tin về tính cách và cuộc đời – sự nghiệp của ta được mã hóa. Điều kỳ diệu là do chính ta mã hóa nó thông qua nét ký nó ảnh hưởng nhiều bởi “Vận khí” và tính cách – cuộc đời của ta khiến cho ta “Ký tên” của mình như vậy.

Nên thông qua “Chữ Ký” của một người sẽ có thể dự đoán được tính cách, đời sống, tài vận và sự nghiệp, tiền vận và hậu vận, v.v…..  của người đó.

Đỉnh cao của “Thuật Xem Chữ Ký” có thể tiên tri được số phận cuộc đời và tương lai của người đó. Thậm chí là những tai họa sẽ có thể xảy ra cho người đó.

Nhưng ngày nay chủ yếu xem và tư vấn thiết kế chữ ký mới nhằm mục đích chính là giúp cho tài vận, quan vận, công việc và sự nghiệp tốt đẹp và bền vững. Bên cạnh đó 1 Chữ Ký tốt sẽ giúp hỗ trợ cho Chủ Nhân của Chữ Ký có sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc, có quý nhân và thuộc hạ tốt. Một Chữ Ký tốt sẽ không có những ký hiệu, ký tự, nét bút ẩn chứa thông tin tai họa, bệnh tật, tử vong, phá sản, tù tội v.v……. Một Chữ Ký tốt sẽ giúp cho Chủ Nhân của Chữ Ký tự tin hơn và chuyển vận tốt giúp cho cuộc đời và sự nghiệp tốt lên.

* Lưu ý: đối với dịch vụ này Quý Khách vui lòng chuyển tiền trước Thầy mới xem. Khi Thầy thông báo nhận chuyển tiền và nhận được tiền rồi thì sẽ xem trong vòng 3 ngày. Nếu Thầy bận việc chưa xem được thì sẽ không nhận tiền, khi nào có thời gian xem được thì Thầy sẽ thông báo chuyển tiền cho Thầy rồi Thầy sẽ xem ngay.

……………..

46). Dịch Vụ Chiết Tự Tên, Nghệ Danh, Thương Hiệu v.v……

– Chi phí: 1 triệu đồng

– Là phân tích và Chiết Tự Tên, Nghệ Danh, Thương Hiệu v.v……

……………..

47). Dịch Vụ Chọn (đặt) Tên, Nghệ Danh, Thương Hiệu v.v……

– Chi phí: 2 triệu đồng

– Là tư vấn thiết kế chọn (đặt) Tên, Nghệ Danh, Thương Hiệu tốt hợp với Dụng Thần của Bát tự, hợp Mệnh và ngành nghề.

* Tên, Nghệ Danh, Thương Hiệu v.v…… là đại diện cho “Ta” trong xã hội. Nó có sự ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống, tính cách, và góp phần không nhỏ trong việc thành công hay thất bại ở đời của “Ta”. Chúng ta hẳn đều đã từng biết những danh nhân những nghệ sỹ thành công nhờ đã chọn “nghệ danh”, “bút danh”, “tên mới” phù hợp cho mình. “Những cái tên đã làm nên lịch sử”, trong mỗi Tên, Nghệ Danh, Thương Hiệu v.v…… đều ẩn chứa rất nhiều thông tin bí ẩn của đời “Ta”. Chiết tự nằm trong một phần của bộ môn “Bút Tích Học” nó liên quan đến nghệ thuật phân tích chữ viết, chữ ký và họ tên, nghệ danh, thương hiệu v.v….. Là một ngành học thuật có tính ứng dụng rất cao.

Do ngành này vốn phát triển từ hàng nghìn năm nay ở Trung Quốc, ngày xưa, cách đây vài trăm năm khi chưa có “Chữ Quốc Ngữ” thì người Việt chúng ta dùng chữ Nôm và chữ Hán. Hơn trăm năm nay từ khi có “Chữ Quốc Ngữ” và đặc biệt thời nay người Việt của chúng ta hoàn toàn dùng “Chữ Quốc Ngữ”. Thế thì phương pháp chiết tự theo chữ Hán – Nôm sẽ không còn ý nghĩa và hoàn toàn không còn năng lượng tương tác đối với người Việt của chúng ta.

Thầy dành thời gian gần 20 năm học tập và nghiên cứu về ngành “Bút Tích Học”, “Khoa Chiết Tự”, “Khoa Chữ Ký” mới biết được bí quyết để chiết tự đúng tên và chữ của người Việt Nam chúng ta.

Sẽ cống hiến cho Quý Vị những điều tuyệt vời của Học Thuật !

——– 00 ——–

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Miss Phan Sinh: 0789235145

Trân Trọng !

Bạn cần hỗ trợ?
1