Vòng Đá Thạch Anh thật, tự nhiên Archives - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp Vòng Đá Thạch Anh thật, tự nhiên Archives - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

Vòng Đá Thạch Anh thật, tự nhiên

 • Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đen hợp Mệnh Thủy – Mệnh Mộc

  0 out of 5

  • Cam kết Đá Thạch Anh Tóc Đen 100% tự nhiên, năng lượng dương tích cực.
  • Được cộng hưởng thêm rung động Âm Thanh và năng lượng Kim Tự Tháp.
  • Càng đeo lâu vòng càng sáng bóng, đẹp hơn.
  • Bảo hành 1 năm. Đổi trả trong vòng 7 ngày.
  • Chọn hạt, thiết kế vòng chuỗi theo ý thích với phụ kiên.
  • Giá một Vòng Thạch Anh Tóc Đen khoảng từ 500.000 trở lên!

  FB: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

  HCM: 0973 80 73 75 (Zalo) – 0937 85 00 87

  Hẻm 90A Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, q1

  Hà Nội: 0968 90 51 00 (Zalo) – 0904 56 08 98

  140 phố Hoàng Sâm, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy

 • Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ hợp Mệnh Hỏa – Mệnh Thổ

  0 out of 5

  • Cam kết Đá Thạch Anh Tóc Đỏ 100% tự nhiên, năng lượng dương tích cực.
  • Được cộng hưởng thêm rung động Âm Thanh và năng lượng Kim Tự Tháp.
  • Càng đeo lâu vòng càng sáng bóng, đẹp hơn.
  • Bảo hành 1 năm. Đổi trả trong vòng 7 ngày.
  • Chọn hạt, thiết kế vòng chuỗi theo ý thích với phụ kiên.
  • Giá một Vòng Thạch Anh Tóc Đỏ khoảng từ 500k trở lên!

  FB: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

  HCM: 0973 80 73 75 (Zalo) – 0937 85 00 87

  Hẻm 90A Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, q1

  Hà Nội: 0968 90 51 00 (Zalo) – 0904 56 08 98

  140 phố Hoàng Sâm, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy

 • Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng hợp Mệnh Thổ – Mệnh Kim

  0 out of 5

  • Cam kết Đá Thạch Anh Tóc Vàng 100% tự nhiên, năng lượng dương tích cực.
  • Được cộng hưởng thêm rung động Âm Thanh và năng lượng Kim Tự Tháp.
  • Càng đeo lâu vòng càng sáng bóng, đẹp hơn.
  • Bảo hành 1 năm. Đổi trả trong vòng 7 ngày.
  • Chọn hạt, thiết kế vòng chuỗi theo ý thích với phụ kiên.
  • Giá một Vòng Thạch Anh Tóc Vàng khoảng từ 500.000 trở lên!

  FB: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

  HCM: 0973 80 73 75 (Zalo) – 0937 85 00 87

  Hẻm 90A Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, q1

  Hà Nội: 0968 90 51 00 (Zalo) – 0904 56 08 98

  140 phố Hoàng Sâm, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy

 • Vòng Đá Thạch Anh Ưu Linh

  0 out of 5

  • Cam kết Đá Thạch Anh Ưu Linh 100% tự nhiên, năng lượng dương tích cực.
  • Được cộng hưởng thêm rung động Âm Thanh và năng lượng Kim Tự Tháp.
  • Càng đeo lâu vòng càng sáng bóng, đẹp hơn.
  • Bảo hành 1 năm. Đổi trả trong vòng 7 ngày.
  • Chọn hạt, thiết kế vòng chuỗi theo ý thích với phụ kiên.
  • Giá một Vòng Thạch Anh Ưu Linh khoảng từ 500.000 trở lên!

  FB: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

  HCM: 0973 80 73 75 (Zalo) – 0937 85 00 87

  Hẻm 90A Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, q1

  Hà Nội: 0968 90 51 00 (Zalo) – 0904 56 08 98

  140 phố Hoàng Sâm, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy

 • Vòng Đeo Tay Đá Thạch Anh Tóc

  0 out of 5

  • Cam kết Đá Thạch Anh Tóc 100% tự nhiên, năng lượng dương tích cực.
  • Được cộng hưởng thêm rung động Âm Thanh và năng lượng Kim Tự Tháp.
  • Càng đeo lâu vòng càng sáng bóng, đẹp hơn.
  • Bảo hành 1 năm. Đổi trả trong vòng 7 ngày.
  • Chọn hạt, thiết kế vòng chuỗi theo ý thích với phụ kiên.
  • Giá một Vòng Thạch Anh Tóc khoảng từ 500.000 trở lên!

  FB: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

  HCM: 0973 80 73 75 (Zalo) – 0937 85 00 87

  Hẻm 90A Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, q1

  Hà Nội: 0968 90 51 00 (Zalo) – 0904 56 08 98

  140 phố Hoàng Sâm, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy

 • Vòng Thạch Anh Ám Khói hợp Mệnh Thủy – Mệnh Mộc

  0 out of 5

  • Cam kết Đá Thạch Anh Ám Khói 100% tự nhiên, năng lượng dương tích cực.
  • Được cộng hưởng thêm rung động Âm Thanh và năng lượng Kim Tự Tháp.
  • Càng đeo lâu vòng càng sáng bóng, đẹp hơn.
  • Bảo hành 1 năm. Đổi trả trong vòng 7 ngày.
  • Chọn hạt, thiết kế vòng chuỗi theo ý thích với phụ kiên.
  • Giá một Vòng Thạch Anh Ám Khói khoảng từ 500.000 trở lên!

  FB: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

  HCM: 0973 80 73 75 (Zalo) – 0937 85 00 87

  Hẻm 90A Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, q1

  Hà Nội: 0968 90 51 00 (Zalo) – 0904 56 08 98

  140 phố Hoàng Sâm, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy

 • Vòng Thạch Anh Dâu Tây

  0 out of 5

  • Cam kết Đá Thạch Anh Dâu Tây 100% tự nhiên, năng lượng dương tích cực.
  • Được cộng hưởng thêm rung động Âm Thanh và năng lượng Kim Tự Tháp.
  • Càng đeo lâu vòng càng sáng bóng, đẹp hơn.
  • Bảo hành 1 năm. Đổi trả trong vòng 7 ngày.
  • Chọn hạt, thiết kế vòng chuỗi theo ý thích với phụ kiên.
  • Giá một Vòng Thạch Anh Dâu Tây khoảng từ 500.000 trở lên!

  FB: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

  HCM: 0973 80 73 75 (Zalo) – 0937 85 00 87

  Hẻm 90A Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, q1

  Hà Nội: 0968 90 51 00 (Zalo) – 0904 56 08 98

  12 Nguyễn Đình Hoàn, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy

 • Vòng Thạch Anh Hồng hợp Mệnh Hỏa – Mệnh Thổ

  0 out of 5

  • Cam kết Đá Thạch Anh Hồng 100% tự nhiên, năng lượng dương tích cực.
  • Được cộng hưởng thêm rung động Âm Thanh và năng lượng Kim Tự Tháp.
  • Càng đeo lâu vòng càng sáng bóng, đẹp hơn.
  • Bảo hành 1 năm. Đổi trả trong vòng 7 ngày.
  • Chọn hạt, thiết kế vòng chuỗi theo ý thích với phụ kiên.
  • Giá một Vòng Thạch Anh Hồng khoảng từ 500.000 trở lên!

  FB: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

  HCM: 0973 80 73 75 (Zalo) – 0937 85 00 87

  Hẻm 90A Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, q1

  Hà Nội: 0968 90 51 00 (Zalo) – 0904 56 08 98

  140 phố Hoàng Sâm, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy

 • Vòng Thạch Anh Tím hợp tất cả các Mệnh

  0 out of 5

  • Cam kết Đá Thạch Anh Tím 100% tự nhiên, năng lượng dương tích cực.
  • Được cộng hưởng thêm rung động Âm Thanh và năng lượng Kim Tự Tháp.
  • Càng đeo lâu vòng càng sáng bóng, đẹp hơn.
  • Bảo hành 1 năm. Đổi trả trong vòng 7 ngày.
  • Chọn hạt, thiết kế vòng chuỗi theo ý thích với phụ kiên.
  • Giá một Vòng Thạch Anh Tím khoảng từ 500.000 trở lên!

  FB: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

  HCM: 0973 80 73 75 (Zalo) – 0937 85 00 87

  Hẻm 90A Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, q1

  Hà Nội: 0968 90 51 00 (Zalo) – 0904 56 08 98

  140 phố Hoàng Sâm, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy

 • Vòng Thạch Anh Tóc Trắng hợp Mệnh Kim – Mệnh Thủy

  0 out of 5

  • Cam kết Đá Thạch Anh Tóc Trắng 100% tự nhiên, năng lượng dương tích cực.
  • Được cộng hưởng thêm rung động Âm Thanh và năng lượng Kim Tự Tháp.
  • Càng đeo lâu vòng càng sáng bóng, đẹp hơn.
  • Bảo hành 1 năm. Đổi trả trong vòng 7 ngày.
  • Chọn hạt, thiết kế vòng chuỗi theo ý thích với phụ kiên.
  • Giá một Vòng Thạch Anh Tóc Trắng khoảng từ 500.000 trở lên!

  FB: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

  HCM: 0973 80 73 75 (Zalo) – 0937 85 00 87

  Hẻm 90A Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, q1

  Hà Nội: 0968 90 51 00 (Zalo) – 0904 56 08 98

  140 phố Hoàng Sâm, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy

 • Vòng Thạch Anh Tóc Xanh hợp Mệnh Mộc – Mệnh Hỏa

  0 out of 5

  • Cam kết Đá Thạch Anh Tóc Xanh 100% tự nhiên, năng lượng dương tích cực.
  • Được cộng hưởng thêm rung động Âm Thanh và năng lượng Kim Tự Tháp.
  • Càng đeo lâu vòng càng sáng bóng, đẹp hơn.
  • Bảo hành 1 năm. Đổi trả trong vòng 7 ngày.
  • Chọn hạt, thiết kế vòng chuỗi theo ý thích với phụ kiên.
  • Giá một Vòng Thạch Anh Tóc Xanh khoảng từ 500.000 trở lên!

  FB: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

  HCM: 0973 80 73 75 (Zalo) – 0937 85 00 87

  Hẻm 90A Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, q1

  Hà Nội: 0968 90 51 00 (Zalo) – 0904 56 08 98

  140 phố Hoàng Sâm, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy

 • Vòng Thạch Anh Trắng hợp Mệnh Kim – Mệnh Thủy

  0 out of 5

  • Cam kết Đá Thạch Anh Trắng 100% tự nhiên, năng lượng dương tích cực.
  • Được cộng hưởng thêm rung động Âm Thanh và năng lượng Kim Tự Tháp.
  • Càng đeo lâu vòng càng sáng bóng, đẹp hơn.
  • Bảo hành 1 năm. Đổi trả trong vòng 7 ngày.
  • Chọn hạt, thiết kế vòng chuỗi theo ý thích với phụ kiên.
  • Giá một Vòng Thạch Anh Trắng khoảng từ 500.000 trở lên!

  FB: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

  HCM: 0973 80 73 75 (Zalo) – 0937 85 00 87

  Hẻm 90A Thạch Thị Thanh, p. Tân Định, q1

  Hà Nội: 0968 90 51 00 (Zalo) – 0904 56 08 98

  140 phố Hoàng Sâm, p. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy

Vòng Đá Thạch Anh tại Đá Quý Kim Tự Tháp

Vòng Tay Đá Thạch Anh là một trong những trang sức phong thủy được khá nhiều người ưa chuộng, nhất là giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên để tìm được một địa chỉ uy tín cung cấp sản phẩm này trong vô vàn các cửa hàng tại nước ta thực sự là rất khó cho người mua. Để giúp các bạn có được sự lựa chọn ưng ý nhất, Cửa hàng Đá Quý Kim Tự Tháp với các mẫu sản phẩm vòng đeo tay từ thạch anh thiên nhiên được tuyển chọn kỹ càng tại đây sẽ giúp bạn điều đó:

Hotline: 0973807375 (HCM) – 0968905100 (HN)

Fanpage: https://www.facebook.com/dathachanhkimtuthap/

Đá quý Kim Tự Tháp – Thương hiệu đá phong thủy uy tín tại Việt Nam

Cửa hàng Đá Quý Kim Tự Tháp – địa chỉ uy tín tại Việt Nam – cung ứng các sản phẩm vòng đeo tay đá thạch anh tự nhiên 100%

Là một địa chỉ chuyên kinh doanh, buôn bán các sản phẩm từ đá quý Thạch Anh Phong Thủy uy tín tại Việt Nam, Đá Quý Kim Tự Tháp tồn tại trên thị trường nước ta với hơn 5 năm phát triển.

Kim Tự Tháp luôn được các chuyên gia đánh giá cao và công nhận đây là một trong những cửa hàng cung ứng nhiều mặt hàng có chất lượng hàng đầu trong nước từ các vật phẩm phong thủy, các trang sức phong thủy như mặt dây chuyền, vòng đeo tay đá thạch anh,…

Diễn viên Hòa Hiệp và Bá Thắng mua Vòng Tay Đá Thạch Anh tại Kim Tự Tháp

Đặc biệt với số lượng khách ghé thăm và mua sắm hơn 10 nghìn người/năm đã cho thấy được sức hút khá lớn từ các sản phẩm mà cửa hàng bán ra. Đồng thời đây cũng là nơi nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Vì sao lại có điều này? Có lẽ chính là nhờ những lý do sau đây:

 • Sản phẩm được chế tác hoàn toàn từ đá thạch anh có nguồn gốc tự nhiên 100%, mang năng lượng dương tích cực.
 • Giá cả canh tranh hợp lý, phù hợp với túi tiền của mọi khách hàng.
 • Đa dạng về mẫu mã, kích thước, màu sắc.
 • Trình độ hiểu biết những kiến thức cần thiết về đá phong thủy của các nhân viên tại đây khá đảm bảo. Hơn nữa thái độ phục vụ nhiệt tình, cần mẫn của đội ngũ tư vấn luôn làm hài lòng khách hàng.
 • Thường xuyên đưa ra nhiều ưu đãi, chương trình tri ân khách hàng, ưu tiên giảm giá cho khách hàng đại lí,..
 • Gia công sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng từ các vật phẩm phong thủy cho tới mặt dây chuyền, vòng đeo tay đá thạch anh,…
 • Các sản phẩm được kiểm định về chất lượng.

Diễn viên hài Hải Triều ghé Kim Tự Tháp

Các mẫu vòng đeo tay đá thạch anh chất lượng tại Đá Quý Kim Tự Tháp

Đá thạch anh là một nguyên liệu để làm trang sức rất được ưa chuộng vì vẻ đẹp và tác dụng tuyệt vời của nó đối với sức khỏe và phong thủy người sở hữu.

Nếu nói đến đá thạch anh thì đây là loại đá bán quý được sử dụng phổ biến để chế tác các vật phẩm, trang sức phong thủy, đặc biệt là vòng đeo tay. Do chúng có cấu tạo khá bền, cứng chắc với nhiều loại biến thể đẹp mắt. Và mỗi loại biến thể này đều mang nhiều tác dụng hữu ích trong đời sống con người.

Hiện cửa hàng Đá Quý Kim Tự Tháp cung cấp đa dạng các mẫu vòng đeo tay đá thạch anh như sau:

Vòng tay thạch anh tóc đen

Vòng Thạch Anh Tóc Đen thiên nhiên tại Kim Tự Tháp

 • Vòng đeo tay đá thạch anh tóc đen hỗ trợ tốt về mặt tình duyên cho chủ nhân. Chúng giúp chủ nhân cởi mở trong giao tiếp với mọi người, loại bỏ tất cả sự lo sợ, đem đến vận may và niềm tin vào cuộc sống.
 • Vòng đeo tay đá thạch anh tóc đen còn có khả năng phòng chống sự tác động xấu của hư khí từ bên ngoài vào cơ thể người đeo. Chúng hợp với những chủ nhân mang mệnh Thuỷ và mệnh Mộc.

Vòng đeo tay đá thạch anh hồng

Vòng đeo tay đá thạch anh hồng là một trong những sản phẩm vòng đá phong thủy giới trẻ rất yêu thích, đặc biệt là nữ giới.

Vòng Đeo Tay Đá Thạch Anh Hồng

Sở hữu màu hồng phấn tươi, mịn, đá thạch anh hồng được coi là biểu tượng trái tim, của hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân. Nó mang lại nhiều tác dụng hữu ích như:

 • Đá thạch anh hồng mang lại rất nhiều lợi ích với sức khỏe, hơn nữa nó còn thu hút ánh nhìn của người khác. Chỉ cần đeo vòng tay được làm bằng đá thạch anh hồng, nó sẽ giúp lôi cuốn ánh nhìn của người khác, khiến họ yêu quý và lắng nghe bạn hơn.
 • Với sức khỏe, vòng đeo tay thạch anh hồng rất tốt cho những ai bị bệnh liên quan đến hệ tim mạch và hệ thần kinh. Đồng thời còn giúp tăng hệ miễn dịch trong cơ thể,loại trừ sự mệt mỏi, căng thẳng khỏi chủ nhân đeo chúng.
 • Đá thạch anh hồng còn có khả năng giảm bớt tính nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Bên cạnh đó còn tăng cường sự thân thiện của chủ nhân, giúp cải thiện các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, đối tác,…

Vòng đeo tay đá thạch anh tím

Thạch anh tím là một biến thể quý hiếm và chứa đựng nguồn năng lượng thiên nhiên lớn nhất của dòng họ đá thạch anh. Nó có những tác dụng vô cùng to lớn trong làm đẹp cũng như trong phong thủy:

Vòng Tay từ Đá Thạch Anh Tím với nhiều công dụng nổi bật

 • Vòng đeo tay đá thạch anh tím tím được sử dụng trong việc giúp giảm căng thẳng, làm tăng cảm giác để ngủ ngon hơn, chống say xỉn, say xe,…
 • Ngoài ra, trong phong thủy, thạch anh tím còn được coi là lá bùa hộ mệnh của người đeo khi có tác dụng chống lại các ma thuật, bùa ngải,…
 • Hơn nữa, vòng đeo tay đá thạch anh tím còn mang đến vận may trong đường học vấn, đường tình cảm, hôn nhân,..

Vòng đeo tay đá thạch anh tóc vàng

 • Vòng đeo tay đá thạch anh tóc vàng là loại trang sức được rất nhiều người nhất là những nhà làm kinh doanh, buôn bán yêu thích lựa chọn. Có lẽ đó là do loại đá biến thể thạch anh này mang đến những vận may đối với tài lộc, phú quý cho chủ nhân.

Sở hữu ngay chiếc Vòng Đeo Tay Đá Thạch Anh Tóc Vàng thiên nhiên tại Đá Quý Kim Tự Tháp

 • Thêm vào đó, đá thạch anh tóc vàng cũng có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe người dùng. Đó là nó hỗ trợ trong việc chữa các bệnh về: Đường ruột, Dạ dày
 • Giúp chống lại nọc độc rắn
 • Xua đi tà khí
 • Ngoài ra, vòng đeo tay đá thạch anh tóc vàng còn khả năng cải thiện trí tuệ, trí nhớ.
 • Thêm vào đó, nó có thể mang lại may mắn cho chủ nhân trong thi cử.
 • Với những ai không có tính kiên định thì trang sức từ thạch anh tóc vàng sẽ giúp họ luôn giữ vững lập trường của mình trước mọi tình huống có thể gây tổn hại cho bản thân họ.
 • Đeo vòng đeo tay thạch anh tóc vàng bên mình, bạn sẽ sáng suốt, nhận nhìn nhận vấn đề đúng đắn, không dễ gì bị người khác lừa gạt được.
 • Đây là chiếc vòng tay được làm từ loại đá phù hợp với mạng Thổ và mạng Kim

Hẳn với nhiều công dụng tuyệt vời như vậy nên sức hút người mua dành cho trang sức từ đá thạch anh vàng trong đó có vòng đeo tay ngày càng nhiều hơn.

Vòng đeo tay thạch anh đen

Thạch anh đen là loại biến thể sở hữu độ cứng chắc lớn nhất trong số các loại thạch anh. Đá thạch anh đen rất có ích đối với con người chúng ta nên thường được chế tác thành các vật phẩm phong thủy, trang sức phong thủy mà phổ biến nhất đó là vòng đeo tay đá thạch anh đen.

Vòng Tay Thạch Anh Đen – điểm nhấn cho phong cách sang trọng của bạn

 • Do mang trong mình nguồn năng lượng tích cực nên những viên đá từ vòng đeo tay đá thạch anh đen thường được sử dụng trong chữa bệnh: điều trị chứng nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay xơ vữa động mạch.
 • Ngoài ra, chúng còn có tác dụng củng cố cột sống và bộ máy nâng đỡ vận động.
 • Trong phong thủy, tâm linh, thạch anh đen:
 • Giúp trừ tà rất hiệu quả.
 • Đem lại may mắn cho người dùng.
 • Giúp người đeo thêm thân thiện, vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Vòng tay đá thạch anh đen có chứa nguồn năng lượng mạnh, hỗ trợ rất tốt cho những chủ nhân thuộc mạng Kim, Mộc, Thủy và đem lại nhiều lợi ích không ngờ.

Vòng đeo tay đá thạch anh trắng

Màu trắng của đá thạch anh biểu tượng cho sự thuần khiết, trong trắng, tinh khôi,…

Vòng Đeo Tay Thạch Anh Trắng có nhiều công dụng cho sức khỏe, phong thủy

 • Về mặt sức khỏe: Loại đá thạch anh này thường được sử dụng nhiều trong y học bởi chúng tốt cho sức khỏe, thúc đẩy sự hoạt động của não bộ, tăng cường sự tập trung.
 • Còn trong phong thủy, vòng đeo tay đá thạch anh trắng mang lại sự may mắn, bảo vệ bình an, là bùa hộ mệnh phong thân cho người đeo. Ngoài ra, chúng cũng còn có tác dụng giảm thiểu mệt mỏi, tăng cường sự tập trung, giúp người đeo nó luôn có tài vận hanh thông và ngày càng phát triển về sự nghiệp.

Vòng Đeo Tay Thạch Anh Xanh Lá

Màu xanh lá cây của đá thạch anh mang lại sự cân bằng, hài hòa cho những ai khi đeo chúng. Và đá thạch anh xanh còn được gọi bằng cái tên khác là thạch anh tài lộc.

Vòng Tay được chế tác từ Đá Thạch Anh Xanh mang lại may mắn, thu hút tài lộc cho người đeo

 • Vòng đeo tay được làm từ loại đá này có công dụng giúp xoa dịu cơn giận, làm cho người đeo nó bình tĩnh hơn trong mọi tình huống.
 • Bên cạnh đó, chúng chủ nhân luôn gặp được nhiều may mắn trong vấn đề tiền bạc và sự nghiệp, làm tăng chí tiến thủ, thành công trong các cuộc đàm phán, có bản lĩnh vững vàng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
 • Thêm vào đó, vòng đeo tay đá thạch anh xanh còn cải thiện tốt tình trạng sức khỏe của người đeo nhất là đối với nam giới bởi chúng giúp tăng cường chức năng sinh lý.

Vòng đeo tay thạch anh ám khói

Màu nâu lấp lánh ánh vàng đẹp tuyệt vời của vòng đá phong thủy sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho mọi khách hàng khi chọn mua sản phẩm tại cửa hàng Đá Quý Kim Tự Tháp. Bởi chúng ngoài việc dùng để làm đẹp thì còn mang trong mình những công dụng nổi trội sau:

Vòng Đá Thạch Anh Khói có thể hỗ trợ hiệu quả trong chữa bệnh

 • Cung cấp khả năng chữa bệnh đó là loại bỏ mọi mọi chất cặn bã trong cơ thể, giúp giảm stress, buồn phiền, giảm cảm giác đau nhức.
 • Tăng khả năng tập trung, tạo khả năng phân tích sâu hơn, tốt hơn.
 • Trong phong thủy, thạch anh ám khói làm cho các thành viên trong gia đình thêm gắn bó, giảm sự ích kỷ của mỗi cá nhân, hạn chế điềm gở, giúp buôn may bán đắt, tài lộc lúc nào cũng dồi dào.

Vòng tay thạch anh tóc đỏ:

 • Nếu bạn muốn nâng cao sức sống, muốn cởi mở và gặp may mắn trong các mối quan hệ thì vòng đeo tay đá thạch anh tóc đỏ là rất phù hợp.
 • Đối với nữ giới rơi vào tình trạng vô cảm, không được các bạn trai để ý thì chọn vòng đá phong thủy từ thạch anh tóc đỏ để nâng cao sức thu hút và quyến rũ của mình trước phái mạnh.

Bạn sẽ trở nên hấp dẫn và lôi cuốn trước người khác khi đeo vòng thạch anh tóc đỏ

 • Vòng đeo tay đá thạch anh tóc đỏ sẽ đem đến may mắn cho những người đeo chúng, nhất là những người mạng Hỏa và mạng Thổ.

Vòng tay thạch anh tóc xanh

 • Thạch anh tóc xanh được xem là một trong những viên đá may mắn, tiền tài, đem đến nhiều cơ hội tốt cho chủ nhân trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Vòng đeo tay thạch anh tóc xanh phù hợp cho mệnh Mộc và Hỏa

 • Vòng đeo tay đá thạch anh tóc xanh giúp bạn tăng thêm nguồn sinh khí và năng lượng giúp năng cao chí tiến thủ, tăng sức mạnh ý chí để đối mặt với tất cả những khó khăn, trướng ngại trong công việc, thay đổi tình hình.
 • Vòng đeo tay đá thạch anh tóc xanh thích hợp với những ai mạng Mộc và mạng Hỏa

Diễn viên Hoài An mua Đá Phong Thủy tại Kim Tự Tháp

Như vậy với những giới thiệu trên đây về thương hiệu Đá Quý Kim Tự Tháp cùng mẫu vòng đeo tay đá thạch anh các loại, sẽ giúp bạn tự tin hơn khi lựa chọn vòng đá phong thủy thích hợp nhất. Đồng thời bạn sẽ không phải lo lắng nhiều khi lựa chọn địa chỉ của chúng tôi bởi những tiêu chí mà chúng tôi sở hữu!

– kimtuthap.vn trân trọng.

Bạn cần hỗ trợ?
1