46. Sơ Lược Về Các Huyệt Đạo Chính - Luân Xa - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 46. Sơ Lược Về Các Huyệt Đạo Chính - Luân Xa - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

46. Sơ Lược Về Các Huyệt Đạo Chính – Luân Xa

46. Sơ Lược Về Các Huyệt Đạo Chính – Luân Xa

Thông thường lực từ trường phát xuất từ người chữa bệnh và thoát ra ngoài bằng hai bàn tay. Bệnh nhân đau vùng nào thì người chữa bệnh áp đôi tay vào nơi đau và vùng phụ cận, hợp thêm một số huyệt chính trong cơ thể thì bệnh nhân sẽ chóng lành, không dùng đến thuốc.

Sau đây là sơ lược các huyệt đạo, chúng tôi đã thống kê và tạm gọi là các luân xa:

Luân xa 1: có tên là MULADHARA: ở vùng bộ phận sinh dục, tượng trưng bằng hoa sen bốn cánh, chứa một khối lửa thiên nhiên vô cùng mãnh liệt, còn có tên là KUNDALINI, cuốn chung quanh luân xa này.

Luân xa 2: có tên là SVADIUSUTHANA: Ở chót cột xương sống, tượng trưng bằng hoa sen sáu cánh.

Luân xa 3: có tên là MANIPURA: Nằm tại xương sống ngang nơi đan điển (rốn) tượng trưng bằng hoa sen tám cánh.

Luân xa 4: có tên là ANAHATA: Nằm tại xương sống nơi ngang tim, tượng trưng bằng hoa sen mười hay mười hai cánh.

Luân xa 5: có tên là VISHUDDA: Nằm tại giữa hai đầu vai, tượng trưng bằng hoa sen mười sáu cảnh.

Luân xa 6: có tên là AJA: Nằm tượng trưng bằng hoa sen hai cánh, nhìn kỹ có một trăm cảnh nhỏ.

Luân xa 7: có tên là SAHARARA: Nằm ngang nơi trên nê hoàn, hay là đỉnh đầu tượng trưng băng hoa sen một nghìn cánh.

Hỏa xà: Hỏa xà (KUNDALINI) là tiềm lực Vũ trụ, khi hỏa xà đang ngủ ấy nhờ người tập tu luyện đúng cách, nó sẽ thức dậy và bò lên theo cột sống lần lượt qua các luân xa. Ở mỗi Iuân xa người tập đã được một phép thần thông cao hơn (khả năng ngoại cảm), ngoài ra còn được phép thần thông khác, như minh mẫn, thần giao cách cảm, biết việc quá khứ, hiện tại, vị lai và các phép khảo cũng cao hơn. Những người tập không ngừng ở phép ấy, vì người tập muốn đạt đến mức cao hơn, là điều khiển hoàn toàn và đạt được sáng suốt hoàn toàn nhờ phép tập, người tập điều khiển tiềm lực Hỏa xà đến Iuân xa cao nhất là luân xa 7 (SAHARARA) là trung tâm tinh thần và nhập với nó, thì người tu đạt đến đỉnh cao của sáng suốt gọi là siêu thức.

Chúng ta phải hết sức kiên nhẫn Iuyện tập bằng cách tập thở. Bằng cách tập trung tư tưởng, thì cơ thể mới đủ sức chịu đựng các chuyển động của Vũ trụ. Nếu không có sự đồng nhất, tinh thần không điều khiển được cơ thể, các dục vọng và mê say thì ảnh hưởng đến sức khoẻ và sự tu luyện

Hành giả nhiều khi thần bí hỏa những phép thần thông mà sự tu luyện đem lại để thỏa mãn ham muốn của minh nên thường thêu dệt thêm các phép thần thông đo óc tưởng tượng làm cho nó trở thành các phép hấp dẫn chuyển tới tốc độ ánh sáng.

Khai thông được Iuân xa 3 thì biết kiếp trước và vị lai của mình.

Khai thông được luân xa 4 thì thi đạt được khả năng hiểu được ý muốn của người và cầm thú.

Khai thông được luân xa 5 thi đạt được khả năng nghe được ngàn dặm và cả tiếng côn trùng.

Khai thông được luân xa 6 thì đạt được khả năng thấy được ngàn dặm và thấy được cả vi trùng.

Khai thông được luân xa 7 thi đạt được khả năng hiểu biết các huyền vi của Vũ trụ, cả quá khứ và tương Iai.

Trên đây là hiểu biết và cảm giác của con người cách đây 4000 năm. Từ ấy đến nay, hiểu biết về con người phát triển rất nhiều, càng ngày càng tiến đến khoa học về cơ thể sinh lý để tiến sâu về tâm lý, nghiên cứu sâu vào bộ óc, về tình cảm. Chúng tôi chỉ trình bày một số cố gắng để tìm hiểu ý nghĩa khoa học của cách nhìn tổng quát của 7 luân xa chính trên cơ thể con người.

Xem Đồng Xu Phong Thủy Việt Nam: https://kimtuthap.vn/san-pham/dong-xu-phong-thuy-viet-nam/

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1