Nghiên cứu khoa học về Đức Phật A Di Đà

Nghiên cứu khoa học về Đức Phật A Di Đà

Cụm từ Nam Mô A Di Đà Phật chắc là mọi người đều đã nghe qua, thậm chí là nghe rất nhiều, không những thế mà còn niệm hằng ngày. Vậy bạn có biết vì sao lại có câu niệm này hay không, chúng ta thử sử dụng khoa học để giải thích xem như thế nào nhé.

Cụm từ có nguồn gốc từ tiếng Phạn là Namah hay là Namo theo tiếng Pali được hiểu là quy y – kính lạy – quy phục – đem bản thân về với. Toàn bộ câu Nam Mô A Di Đà Phật được viết là Namah Amitabhaya buddhaya hiểu là quy y Đức Phật A Di Đà.

Chữa A Di Đà theo phiên âm có gốc lấy từ hai chữ của tiếng Phạn thì còn được hiểu là Vô Lượng Quang tức là ánh sáng vô lượng, và Vô Lượng Thọ tức là thọ mệnh vô lượng.

Theo như thế giới chúng ta sống mà suy xét thì A Di Đà là một trong những hình ảnh được hình tượng hóa thành Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc nơi mà không hề có sự đau khổ, vượt qua giới hạn của vũ trụ mà chúng ta đang biết.

Phật theo khoa học thì không phải là thần linh mà có thể dùng để ám chỉ một người được giác ngộ, hiểu được chính cái tâm của mình, ví dụ trong kinh Phật có nói tới Đức Phật Thích Ca ngộ đạo dưới gốc cây bồ đề. Cái tâm giác ngộ này thì mọi chúng sinh đều có và không hề thua nhau đâu, nhưng có người mê muội không giác ngộ trở thành một con người tầm thường chịu nhiều đau khổ.

Đức Phật A Di Đà đã đưa ra thuyết Thập Nhị Nhân Duyên để giải thích cho sự hình thành của chúng sinh và vạn vật, con người cũng là một phần trong đó, hiện nay khi mà có nhiều thiết bị khoa học công nghệ ra đời được ứng dụng.

Thế giới hiện tại con người đã thấy được nhiều thứ thông qua thực nghiệm trên thế giới ảo của điều khiển học, bạn có thể giao tiếp với tất cả mọi người trên thế giới.

Nhưng trên thực tế chúng ta qua lạm dụng về công nghệ, nhưng chúng vẫn không đủ mạnh để hỗ trợ đầy đủ cho bạn, cũng tương tự như chúng sinh bị vô minh, sở tri chướng che khuất, không thấy được khả năng của Đức Phật A Di Đà, hầu hết mọi người đều có niềm tin ở tâm hồn về Đức Phật A Di Đà, sự giác ngộ, vì nhiều đời nhiều kiếp còn ở trong mê lầm.

Đức Phật A Di Đà đã đưa ra tám vạn bốn ngàn pháp môn để thích ứng với từng loại căn cơ mê muội của chúng sinh, đặc biệt nhất là pháp môn niệm hật hay có thể hiểu là Tịnh Độ Tông. Nhưng người tu hành cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, một thế giới không có sinh tử hay luân hồi, mọi người được tu hành đến khi nào giác ngộ thì thôi.

Ngay chính danh xưng của Đức Phật A Di Đà đã giúp chúng ta thấy được nơi đến và sự giác ngộ được rồi, từ đó Đức Phật A Di Đà không còn quá xa lạ mà đó chính là bản thân của mỗi người chúng ta.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now