929. Sử dụng gương bát quái như thế nào? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 929. Sử dụng gương bát quái như thế nào? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

929. Sử dụng gương bát quái như thế nào?

929. Sử dụng gương bát quái như thế nào?

    Gương bát quái được cổ nhân thiết kế theo lý luận tượng số bát quái, có tác dụng chiêu tài nạp phúc và hóa sát khử tà. Đặt vật này trong nhà không chỉ có thể giúp nhân khí trong nhà yên định, mà còn có thể hóa giải các loại sát khí mạnh như Ngũ Hoàng sát, độc sát, xung sát… Khi sử dụng, chỉ cần treo gương bát quái ở phía trên cửa sổ là có thể hóa giải sát khí, chuyển biến khi trường, trừ khử bất lợi. Nếu treo gương bát quái ở trong nhà hoặc đặt trên bàn thì cũng có thể giúp khí trường trong nhà cân bằng, người trong nhà tâm tình bình hòa, nếu có bệnh mạn tính cũng sẽ dần bình phục.

Xem Đồng Xu Phong Thủy Việt Nam: https://kimtuthap.vn/san-pham/dong-xu-phong-thuy-viet-nam/

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1