Sách Nghệ Thuật Sử Dụng Màu Sắc Trong Cuộc Sống Archives - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp Sách Nghệ Thuật Sử Dụng Màu Sắc Trong Cuộc Sống Archives - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

Sách Nghệ Thuật Sử Dụng Màu Sắc Trong Cuộc Sống

00 – Mục Lục sách Nghệ Thuật Sử Dụng Màu Sắc Trong Cuộc Sống

01. Lời Mở Đầu sách Nghệ Thuật Sử Dụng Màu Sắc Trong Cuộc Sống............................................5 https://kimtuthap.vn/01-loi-mo-dau-sach-nghe-thuat-su-dung-mau-sac-trong-cuoc-song/ 02. Dẫn Nhập sách Nghệ Thuật Sử Dụng Màu Sắc Trong Cuộc Sống.............................................12 https://kimtuthap.vn/02-dan-nhap-sach-nghe-thuat-su-dung-mau-sac-trong-cuoc-song/ 03. CHƯƠNG 1: PHONG THỦY và THUẬT SỬ DỤNG MÀU...........................................................17 https://kimtuthap.vn/03-chuong-1-phong-thuy-thuat-su-dung-mau/ 04. Màu Sắc tại Trung Quốc...............................................................................................................20 https://kimtuthap.vn/04-mau-sac-tai-trung-quoc/ 05. Triết Thuyết Màu Sắc [...]

62. Xem Chỉ Tay Theo Bát Quái Ngũ Hành

Người Trung Quốc quan niệm cơ thể người như tấm bản đồ chỉ đường, hiện rõ quá khứ, hiện tại, vị lai. Đường nét thân hình, nét mặt, chỉ tay nói rõ hết đường đời mỗi người. Những chỗ lồi lõm, chỗ sưng vù, [...]

61. Phụ Lục: Tử Vi – Tướng Tay và Đồ Hình Màu Sắc

Xem tử vi hợp cùng đồ hình màu sắc bát quái ngũ hành giúp chọn được màu nào hợp tuổi mỗi người. Theo truyền thống tử vi Trung Quốc cần xem để chọn vợ, chồng, hợp tác làm ăn, xem ngày lành tháng tốt, [...]

60. Thiền Định Hóa Xác Bảy Sắc Cầu Vồng

Phép thiền định giúp đạt đến trình độ trí tuệ cao siêu. Thực hành phép bắt quyết tĩnh tâm. Khấn thần chú tĩnh tâm đủ chín. Hình dung ra một cõi tĩnh lặng. Mọi việc trên đời – công danh, phú quý, phiền não, [...]

59. Nghĩ Về Thân Xác Hóa Bảy Sắc Cầu Vồng

Chuẩn bị tư thế vào thiển cho thật ngay ngắn trước lúc nhập thiền định giúp nâng cao đức độ chuẩn bị cho cái chết sắp đến. Thiền định phép tĩnh tâm cùng với phép bất quyết tĩnh tâm. Hình dung ra được vô [...]

58. Phép Tẩy Gội Om-Ah-Hum

Đây là một dạng thuộc phép thiền định gột rửa tỉnh thân, tùy vị trí ngồi thiền. Nếu bạn không đến trước bàn thờ, trước tiên phải tuân theo phép thiền tâm kinh. Kế đến làm phép bắt quyết và niệm thần chú tĩnh [...]

57. Nghĩ Về Ánh Nắng Hồng – Nghĩ Về Ánh Đạo Vàng Phật Tổ

Phép này thực hành lúc còn nằm trên giường sau một đêm bị ác mộng (mộc đè). Lúc này thiền định rất tốt vì cơn ác mộng vẫn chưa thoát ra khỏi thân xác nên phải tẩy uế, trục ra hết. Thiền định bài [...]

56. Thiền Định Lục Nhũ Mẫu TARA

Phép này còn gọi là phép hồi phục sức khỏe. Bạn có người thân, bạn bè, đau ốm hay gặp hoạn nạn lâm cảnh khốn cùng. Bạn chuẩn bị tư thế ngồi thiền, trên ghế hoặc ngồi xếp bằng. Tránh không thiền trên giường, [...]

55. Thiền Định Tâm Kinh

Đây là phép tự trấn an bản thân mình, bồi dưỡng sức khỏe. Tư thế thiền định đứng, ngồi hay nằm, khấn thần chú tĩnh tâm đủ chín lần. Kế đến, hãy mường tượng ra lời thần chú vọng lại từ cõi xa thẩm “hum” [...]

54. Lục Đoạn Thiền – Vòng Luân Hồi

Phép này bồi dưỡng khí lực sử dụng sáu màu chính và sáu lời thần chú. Lục đoạn thiền giúp cứu chữa cơ thể đang suy nhược bệnh hoạn. Phải theo đúng phép bắt quyết tĩnh tâm. Niệm thần chú tĩnh tâm, giờ đây [...]

Bạn cần hỗ trợ?
1