Đức Phật A Di Đà cõi tây phương Cực Lạc

Đức Phật A Di Đà cõi tây phương Cực Lạc

Đức Phật A Di Đà được biết đến nhiều nhất là trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa, nhất là Tịnh Độ Tông, ngài mang trong mình một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, là nguồn ánh sáng vô hạn.

Nhở vào lời dạy của Đức Phật Lokesvaraja mà Đức Phật A Di Đà đã đưa ra 48 lời thề nguyện để cứu độ chúng sinh, sau đó với năm năm tu luyện ngài cuối cùng cũng đạt được giác ngộ tối cao, những lời ước nguyện đều trở thành hiện thực, và cói Tây Phương Cực Lạc từ đó cũng được xây dựng, cứu chúng sinh và đưa họ về vùng đất này.

Có nhiều người thường bị nhầm lẫn giữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà, bởi có những tính chất tương đồng với nhau, có một điểm để bạn dễ dàng phân biệt được đó là biểu tượng và cử chỉ nghi lễ. Đức Phật A Di Đà có 2 bàn tay co lại và chạm vào nhau trong tư thế ngồi, còn với tư thế đứng thì tay trái trước ngực, tay phải ngửa ra với mục đích tiếp nhận tất cả chúng sinh, thường đi cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí.

Tây Phương Cực Lạc – Cõi Tịnh Độ A Di Đà, dựa trên nhiều tài liệu của nhiều quốc gia thì trong lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà có nói, bất cứu chúng sinh nào trong vũ trụ muốn được sinh ra trong cõi Tịnh Độ A Di Đà và kêu tên của Ngài sẽ được đảm bảo tái sinh ở đó.

Còn với lời nguyện thứ 9 của Đức Phật A Di Đà thì nói rằng, cùng với Bồ Tát và Phật Tử may mắn khác, sẽ xuất hiện trước mặt những người gọi tên ngài vào lúc gần chết, sự cởi mở này và việc chấp nhận tất cả mọi giống loài đã làm cho niềm vui Tịnh Độ là một trong những ảnh hưởng quan trọng của Phật Giáo.

Ngoài Phật Giáo Đại Thừa thì trong Phật Giáo Tây Tạng – Mông Cổ – … cũng có nói đến Đức Phật A Di Đà, theo đó ngài được xem là một trong Ngũ Trí Như Lai, có liên quan về hướng tây, vương quốc của ngài là cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài thu nhận hai môn đồ là Bồ Tát Kim Cương Thủ hoặc Đại Thế Chí Bồ Tát và thứ hai là Bồ Tát Quán Thế Âm.

Còn theo như Chân Ngôn Tông của nước Nhật Bản thì Đức Phật A Di Đà là một trong mười ba vị thần của Phật Giáo được tôn kính, sử dụng trong thực hành, ngồi về phía tây nơi đó là Cõi Tịnh Độ mà có mặt của Đức Phật A Di Đà.

Khi tìm hiểu về Đức Phật A Di Đà thì chúng ta như được thấy lịch sử của con người, chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ trong một thời gian và không gian rộng lớn của vũ trụ này, chính vì thế mà khi nói về 52 vị Phật vĩ đại nhất trong Vòng Luân Hồi, dạy pháp và nhập niết bàn trước khi có câu chuyện về Đức Phật A Di Đà xảy ra.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now