Phật A Di Đà bản mệnh của tuổi Hợi

Phật A Di Đà bản mệnh của tuổi Hợi

Trải qua rất nhiều thời gian lịch sử, dựa vào nhiều yếu tố khác nhau, các bản tôn vẫn được tín đồ Phật giáo thờ phụng và tôn kính, dần trở thành vị Phật giúp đỡ cho con người về mọi mặt của đời sống. Phật A Di Đà là vị Phật bản mệnh cho người Tuổi Hợi.

Chúng ta thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tại vì sao, hầu như mọi gia đình đều thờ A Di Đà, chính điều này là thấy được vị trí của ngài như thế nào, Phật A Di Đà và tín ngưỡng về cõi Tây Phương Cực Lạc luôn nằm trong tâm của mỗi người Phật tử, ngoài ra còn lan truyền sang những lĩnh vực khác như văn học – nghệ thuật – phong tục – tập quán, dần trở nên gần gũi hơn với mọi người.

Hình tượng của Phật A Di Đà theo Phật Giáo Tạng truyền có thân hình màu đỏ, đầu đội bảo quan, tóc búi, mặc thiên y năm màu, phần dưới mặc váy lụa, mang chuỗi ngọc, có nhiều loại trang nghiêm của Phật Báo thân, ngồi trên tòa nguyệt luân hoa sen, bảo tọa với tám con khổng tước khiêng.

Phật A Di Đà tay cầm cành hoa sen thể hiện cho pháp môn Di Đà giúp cho tâm hồn của người tu hành được ôn hòa và thanh tịnh, bên cạnh đó còn thể hiện cho sự luân hồi của chúng sinh, mặc dù là sống nơi bùn nhơ nhưng không hề hôi tanh, được sự khai ngộ, thoát khỏi cảnh thống khổ.

Theo như Phật giáo thì người ta thường gọi Phật A Di Đà và Quán Âm và Đại Thế Chí thị giả là ba vị Phật A Di Đà, hai người Bồ Tát ở hai bên sẽ đi theo Phật A Di Đà để giáo hóa chúng sinh trong giới cực lạc, kể cả là trong giới Sa Bà đại bi cứu độ tất cả chúng sinh, thành toàn ước nguyện vãng lai từ tịnh khổ đến cực lạc.

Phật A Di Đà được hiểu là Phật Vô Lượng Quang hay Phật Vô Lượng Thọ, được cho là chủ của giới Tây Phương Cực Lạc, dựa trên Phật Giáo Đại Thừa thì ngài giữ vị trí vô cùng quan trọng, với tấm lòng từ bi vị đại – giáo hóa chúng sinh – dẫn dắt về miền cực lạc.

Từ rất là lâu trước đây có một vị Phật là Thế Tự Tại Vương xuất thế thuyết pháp, chuyển luân thánh vương phát tâm xuất gia tên là Pháp Tạng. Sau đó Tỳ Khiêu Pháp Tạng nói với Phật Thế Tự Tại VƯơng về tâm đạo vô lượng tu thành Bồ Tát với 48 tâm nguyện thề xây dựng cảnh giới cực lạc trang nghiêm.

Chính vì lời khuyên ấy mà Phật Thế Tự Tại Vương cung cấp 21 triệu đất Phật cho Tỳ Khiêu này. Tỳ Khiêu Pháp Tạng liền lấy nhưng mảnh đất này tài liệu, chọn lựa nơi đẹp đẽ nhất trong đó để xây dựng tịnh thổ của mình. Tiếp tục thực hiện ý nguyện này cuối cùng cũng thành công và trở thành Phật được gọi là Phật A Di Đà.

Phật A Di Đà là Phật bản mệnh cho người tuổi Hợi, nên chỉ cần họ có tâm nguyện tu hành, niệm Phật, làm việc lành phúc đức, thì chắc chắn sẽ nhận được sự độ trì của Phật A Di Đà, vãng sinh đến miền cực lạc chân – thiện – mỹ – thánh.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now