Nút thắt Macrame - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp Nút thắt Macrame - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

Nút thắt Macrame

Nút thắt Macrame

Macrame về bản chất là một loạt các nút thắt theo kiểu dáng. Các nút sau đây

là tất cả những gì bạn cần biết để bắt đầu. Bạn có thể muốn tạo ra một

mẫu trước khi bạn bắt đầu làm một chiếc vòng Macrame để bạn có thể

thực hành các nút mà bạn sẽ được sử dụng theo kiểu dáng. Có thực sự chỉ có hai

nút mà bạn cần biết: Nút vuông và nút thắt lỏng. Sự biến thể và kết hợp của hai nút thắt này sẽ chiếm khoảng 95% số nút, đó là một phần của quá trình làm vòng Macrame.

Nút kép đối xứng (Square Knot):

Các nút được sử dụng nhiều nhất được gọi là nút kép đối xứng khó tuột.

Nút này luôn luôn bị ràng buộc với ít nhất hai dây được gọi là dây buộc. Một hoặc nhiều dây ở giữa được gọi là phụ

dây.

 1. Bắt đầu bằng bốn dây.

Chúng ta bắt đầu bằng cách đặt dây bên trái trên 2 dây phụ, và bên dưới dây buộc phải. Sau đó, chúng ta luồn dây phải đằng sau dây phụ và thông qua các vòng lặp. Kế tiếp chúng tôi lấy dây buộc phải và đặt nó trên 2 dây phụ và dưới dây buộc trái. Chúng ta mang dây buộc trái dưới các dây phụ và thông qua các vòng lặp. Điều này hoàn thành nút vuông. Tốt nhất là kéo dây thắt nút từ

một khoảng cách khi thắt chặt các nút. Điều này sẽ giúp chiếc vòng nhìn đẹp hơn nếu các nút có cùng kích cỡ.

 1. Mang dây bên trái qua và tới bên phải của hai neo dây.
 2. Đặt dây phải qua dây bên trái.
 3. Đặt dây bên phải dưới các neo và qua vòng lặp hình thành bởi dây bên trái.
 4. Kéo và bạn đã có nửa đầu của nút thắt đối xứng.
 5. Để dây bên phải sang bên trái của hai dây neo và đặt dây bên phải lên trên.
 6. Để dây bên trái dưới các neo và qua vòng lặp được hình thành bởi dây bên phải.
 7. Kéo dây và bạn đã hoàn thành Square Knot.

Một khi bạn nắm vững các nút vuông, bạn có rất nhiều kết hợp để tạo thành một mẫu. Hai hoặc nhiều nút vuông sử dụng dây phụ giống nhau gọi là cuộn dây thừng .

Các kiểu được sử dụng nhiều nhất là việc thay thế các nút hình vuông. Chứng minh ở đây với 4 dây. Buộc chặt một nút vuông với 3 dây đầu tiên

sử dụng một dây làm dây phụ. Sau đó buộc một nút vuông với dây 2, 3,

và 4 sử dụng một dây làm dây phụ. Điều quan trọng là giữ bên ngoài

vòng giữa các nút có cùng kích cỡ.

Lưu ý: Khi làm việc với các nút dây như nút vuông và thắt lỏng, dây trung tâm không cần phải dài như dây bên ngoài. Tạo nên một chiếc vòng có dây trung tâm dài thêm 3 hoặc 4 inch và dây bên ngoài dài 4 lần.

Nút đơn(Overhand knots)

Là một trong những nút đơn giản và linh hoạt nhất dduwwojc sự dụng trong chiếc vòng. Nó hay được sử dụng nhất khi bắt đầu và kết thúc chiếc vòng.

 1. Thắt lại thành hình móc với sợi dây
 2. Đem một đầu của sợi dây vòng qua vòng móc và kéo chặt lại

Nút nới lỏng( Half knot)

Các nút nới lỏng có thể buộc từ phải qua trái hoặc từ trái qua phải

 1. Bắt đầu với 4 sợi dây
 2. Đặt sợi dây bên trái sang bên phải của hai sợi dây giữa
 3. Đặt sợi dây bên phải qua sợi dây bên trái
 4. Luồn sợi dây bên phải dưới sợi dây neo và qua vòng lặp được hình thành bơi sợi dây bên trái
 5. Kéo chặt và dây nới lỏng đã hoàn thành

Nút thừng vuông(Square Knot Sinnet)

Đối với nút thừng vuông chỉ sợi dây bên ngoài hoạt động. Nó có thể là không, 1,2 , hoặc nhiều sợi dây làm sợi làm trụ.

1.     Thực hiện nút thắt nới lỏng với sợi bên trái vòng trước các sợi dây neo ở giữa.2.      Đặt sợi dây bên phải phía sau các sợi neo để các sợi neo được bao quanh trong một vòng lặp.3.      Tạo một nút thắt nới lỏng khác với sợi bên phải đi qua ở phía trước.4.     Kéo chặt.

Nút thừng nới lỏng (Half Knot Sinnet):Nút thừng nới lỏng còn được gọi là ” nút xoắn ốc nới lỏng”. Nút này ảnh hưởng của một băng phẳng xoắn và được làm  giống như một nút thừng vuông nhưng với nút nới lỏng.1. tạo nút nới lỏng với sợi bên trái qua trước sợi neo trụ.2. Đặt sợi bên phải để nó đằng sau sợi neo.3. Tại điểm này các sợi neo được bao quanh trong một vòng lặp.4. Lặp lại.5. Các nút sẽ tạo thành một xoắn ốc như việc sợi thừng tăng dần

Nút Half Hitch:Nút Half Hitch là một nút buộc sợi dây duy nhất vào một sợi quanh một sợi khác. Đặt một đầu dây giữa dây đang làm với dây neo trụ.1. Quấn dây Macrame xung quanh kim đan.2. Quấn đầu dây ngắn dưới sợi dây dài3. Đặt đầu ngắn của dây Macrame từ trên luồn xuống qua lỗ giữa vị trí dây chéo và kim.4. Đẩy nút vào chiếc kim và kéo dây Macrame để thắt chặt!Nút Macrame này sẽ dễ dàng khi bạn sẽ thấy mình sử dụng thường xuyên, vì vậy chắc chắn bạnmuốn dành thời gian để học cách làm điều đó một cách thường xuyên.

Nút xoắn nới lỏng(Half Hitch Spiral)

1. Sử dụng một sợi dây buộc một loạt nút nới lỏng xung quanh sợi khác.

2. Lặp lại cho đến khi bạn đạt được chiều dài mong muốn của xoắn ốc.Nút cặp nới lỏng thẳng đứng(Vertical Double Half Hitch)Nút cặp nới lỏng thẳng đứng được gắn từ trái sang phải, hoặc phải sang trái. Dây được nối qua một dây neo thẳng đứng.

Nút cặp nới lỏng nằm ngang(Horizontal Double Half Hitch):Nút cặp nới lỏng nằm ngang được buộc chặt từ trái sang phải, hoặc phải sang trái. Dây được nối qua một sợi dây neo trụ ngang.

Nút nới lỏng xen kẽ: Nút nới lỏng xen kẽ là một biến thể của nút nới lỏng. Nó tạo ra một sợi thừng phẳng thay vì một xoắn ốc.

1. Nút nới lỏng bên trái qua sợi trung tâm.

2. Nút nới lỏng bên phải xung quanh sợi trung tâm.

3. Lặp lại cho đến khi đạt được chiều dài mong muốn của xoắn ốc.

4. Làm phẳng các nút bằng ngón tay của bạn khi đan.Nút cặp nới lỏng xen kẽĐầu tiên vòng dây trái quanh hai dây trung tâm và trở lại chỗ cũ, sau đó vòng quanh một lần nữa. Sau đó, vòng dây phải quanh hai dây trung tâm và tự quay trở lại, sau đó vòng lần nữa. Ở bên trái buộc một cách lỏng lẻo và bên phải buộc chặt.

Nút vuông xen kẽ:Nút vuông xen kẽ sử dụng tám sợi dây. Hiệu quả của kiểu buộc này là một cái nhìn mềm mại và giống như ren. Để bảo vệ cái nhìn ren đảm bảo rằng bạn không kéo dây buộc quá chặt khi bạn đang đan. Bảo vệ các sợi và tách riêng chúng để chúng nằm cùng nhau.

1. Chia các sợi thành hai nhóm bốn sợi. Trong mỗi nhóm buộc một nút vuông với hai sợi bên ngoài qua hai sợi trung tâm.

2. Đặt hai sợi bên trái của nhóm bên phải và hai sợi dây bên phải của nhóm trái vào giữa, thả hai sợi bên ngoài vào mỗi bên.

3. Buộc một nút vuông với hai sợi bên ngoài qua hai sợi trung tâm..

4. Điều này hoàn thành một nhóm nút.

5. Lặp lại từ bước 1 cho đến khi bạn đạt đến chiều dài mong muốn.

Nút Josephine:Nút Josephine là một nút thanh nhã trông đẹp nhất trong thiết kế dài với nhiều sợi. Nút này rất đặc biệt và thiết kế độc đáo.

1. Tạo một vòng lặp với các sợi bên trái.

2. Đặt các sợi dây bên phải vào vòng lặp này và sau đó trượt các sợi dây bên phải phía sau sợi bên trái lỏng lẻo.

3. Trượt đầu sợi cuối cùng trên các sợi bên trái và dệt sợi dọc theo đường chéo.

4. Thắt chặt nút.

Nút sơn ca(Lark’s Head Knot)Nút sơn ca thường được sử dụng để gắn dây vào cây cầm hoặc thẳng hàng.

1.    Gấp dây một nửa và vòng dưới cây đường ngang từ trên xuống dưới.

2.    Đặt dưới vòng và trên đường ngang và nắm lấy hai sợi dây lỏng lẻo, đưa chúng xuống qua vòng lặp.

3.    Kéo và thắt nút.

Chuỗi nút sơn ca xen kẽ: Chuỗi nút sơn ca xen kẽ là một phiên bản trang trí của nút sơn ca. Nút này cho phép bạn tự do sử dụng vòng để trang trí.

1.    Bắt đầu từ bên trái hoặc bên phải tạo nút sơn ca sử dụng các sợi bên ngoài quanh các sợi neo giữ.

2.    Tháo sợi dây và lấy sợi dây bên ngoài đối diện để tạo ra một sợi nút khác.

3.    Tiếp tục kiểu trên các mặt xen kẽ cho đến khi bạn đạt được chiều dài mong muốn.

Nút vương miện của Trung QuốcNút vương miện của Trung Quốc là một nút thú vị, khi được thực hiện đúng, trông giống như một hộp ở một bên và sọc chéo ở bên kia.

1.      Bao bọc sợi dây bên phải xung quanh dây bên trái bằng hình dạng chữ “R”

2.     Quấn sợi bên trái hiện tại ra phía sau, lên và qua phần trên cùng.

3.     Gấp sợi xuống qua phía trước nút.

4.     Luồn sợi dây bên phải qua phía trước và qua phần dưới bên trái vòng.

5.     Thắt từng sợi một và điều chỉnh để tránh bất kỳ khoảng cách không đều trên nút.

Nút vuông: Buộc ba nút vuông. Lấy dây phụ và buộc chúng giữa trung tâm của dây phụ ở trên cùng nút hình vuông đầu tiên. Kéo đầu cho đến khi nó tạo thành hình cầu. Buộc một nút vuông trực tiếp dưới nút để bảo đảm nó.Nút vuông đảo chiềuSử dụng dây bên ngoài làm dây đan và dây bên trong như dây lõi.Đặt dây đan sang trái qua dây lõi và dưới dây đan bên phải. Đặt dây đan sang bên phải dưới dây lõi và lên qua vòng dây đan bên trái. Đặt dây đan còn lại trên dây neo giữa và bên dưới dây đan phải. Đặt dây đan dưới dây lõi và thông qua vòng trong dây đan bên trái. Thắt dây. Bây giờ, sử dụng dây bên trong như dây đan và dây bên ngoài như dây lõi tạo ra việc đảo ngược nút vuông.Đan nút sơn ca vào nhau

Điều này cũng tương tự như đan nút sơn ca xen kẽ chỉ có bạn sử dụng bốn dây làm việc. Lấy dây đan trung tâm bên phải qua dây phụ làm nên một vòng ở bên trái và đưa nó qua mặt trước, và sử dụng dây tương tự đi dưới các dây phụ làm nên một vòng ở bên trái và đưa nó qua. Lấy sợi dây đan ngoài bên phải trên các dây buộc làm nên một vòng ở bên phải và đưa nó qua phía trước, sử dụng cùng một dây luồn dưới các dây phụ làm nên một vòng bên phải và mang nó qua. Giữ nút sát lại và chặt. Các dây trung tâm chéo, đảm bảo rằng dây trung tâm trái đi qua phải hoặc phải qua bên trái, hãy thống nhất.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1