646. Vận dụng 12 con giáp để tăng vượng vận Đào Hoa như thế nào? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 646. Vận dụng 12 con giáp để tăng vượng vận Đào Hoa như thế nào? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

646. Vận dụng 12 con giáp để tăng vượng vận Đào Hoa như thế nào?

646. Vận dụng 12 con giáp để tăng vượng vận Đào Hoa như thế nào?

    Nếu biết được cầm tinh của mình, bạn sẽ có thể dùng nó để tang vượng vận Đào Hoa. Vị trí của Đào Hoa Hàm Tri cụ thể tham khảo bảng sau:

Hàm Trì Dậu Ngọ Mão Dậu Ngọ Mão Dậu Ngọ Mão
Chi năm Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
Con giáp Chuột Trẩu Hổ Mèo Rồng Rắn Ngựa Khỉ Chó Heo

    Ví dụ, đối với tuổi chuột, vị trí năm Hàm Trì của người đó nằm ở năm gà, đối với người tuổi trâu, năm Hàm Trì của người đó năm ở năm ngựa, các trường hợp còn lại suy theo đó. Nếu biết được năm Hàm Trì thì có thể tiến hành bố để vượng Đào Hoa trong năm tương ứng.

    Sau khi tìm được vị trí Đào Hoa, có thể đặt một vật lành để tăng vương vận Đào Hoa, thí dụ cầu thạch anh, cũng có thể đeo một số vật trang sức lạnh, như vòng đeo tay đá vân đỏ…

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now