660. Làm thế nào để tìm được vị trí Hàm Trì Đào Hoa một cách nhanh chóng? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 660. Làm thế nào để tìm được vị trí Hàm Trì Đào Hoa một cách nhanh chóng? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

660. Làm thế nào để tìm được vị trí Hàm Trì Đào Hoa một cách nhanh chóng?

660. Làm thế nào để tìm được vị trí Hàm Trì Đào Hoa một cách nhanh chóng?

    Muốn nhanh chóng tìm được vị trí Đào Hoa áp dụng phương pháp sau: Bấm đốt ngón tay tính toán phương vị phi phục của cửu tinh. Trước hết, giơ bàn tay lên. Lòng bàn tay hướng về phía mặt mình. Lúc này các đốt của ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út tạo thành một ô cửu cung, ô cửu cung đại diện cho chín phương vị lớn trong vũ trụ, có thể lồng bốn phương vị chính vào trong ô cửu cung, tạo thành phương vị bát quái “trên nam dưới bắc trái đông phải tây”. Trong đó bắc ứng với Tý, nam ứng với Ngọ, đông ứng với Mão, tây ứng với Dậu. Sau đó suy theo nguyên tắc đối ứng sau là có thể nhanh chóng tìm được phương vị Hàm Trì Đào Hoa:

Phương Dậu Con giáp là Tý, Thìn, Thân Hàm Trì ở Dậu
Phương Ngọ Con giáp là Sửu, Tỵ, Dậu Hàm Trì ở Ngọ
Phương Mão Con giáp là Dần, Ngọ, Tuất Hàm Trì ở Mão
Phương Tý Con giáp là Mão, Mùi, Hợi Hàm Trì ở Tý

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now