684. Tính năm Vận Đào Hoa tốt nhất của nam giới như thế nào? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 684. Tính năm Vận Đào Hoa tốt nhất của nam giới như thế nào? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

684. Tính năm Vận Đào Hoa tốt nhất của nam giới như thế nào?

684. Tính năm Vận Đào Hoa tốt nhất của nam giới như thế nào?

    Mỗi người đều có hai năm đại đào hoa, có thể tỉnh được dựa vào thiên can ngày Sinh. Trước hết, cần có một quyển lịch vạn niên, tìm trong lịch vạn niên ngày tháng năm sinh là biết được thiên can ngày sinh. Sau đó đối chiếu bảng dưới để tìm ra hai năm đại đào hoa.

Thiên can Mật mã thiên can đào hoa Số năm
Vận tình nhân Vận vợ Vận tình nhân Vận vợ
Giáp Mậu Kỷ 8 9
Ất Kỷ Mậu 9 8
Bính Canh Tân 0 1
Đinh Tân Canh 1 0
Mậu Nhâm Quý 2 3
Kỷ Quý Nhâm 3 2
Canh Giáp Ất 4 5
Tân Ất Giáp 5 4
Nhâm Bính Bính 6 7
Quý Đinh Đinh 7 6

    Thí dụ, người nam sinh ngày 16 tháng 12 năm 1977, tra lịch vạn niên, biết được thiên can ngày sinh là Đinh, mật mà thiên can đào hoa: vận tình nhân là Tân, vận vợ là Canh. Quý đại diện cho số năm 1, tức năm 1981, năm 1991, năm 2001…; Nhâm đại diện cho số năm 0, tức năm 1980, năm 1990, năm 2000… Năm tình nhân của người nam này là năm 2001; năm vợ là năm 2000, có nghĩa là người nam này có thể kết hôn vào năm 2000.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1