689. Đào Hoa như thế nào có thể khiến tình yêu nên duyên? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 689. Đào Hoa như thế nào có thể khiến tình yêu nên duyên? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

689. Đào Hoa như thế nào có thể khiến tình yêu nên duyên?

689. Đào Hoa như thế nào có thể khiến tình yêu nên duyên?

    Hàm Trì Đào Hoa được suy tính từ 12 con giáp là ngôi sao đại diện cho quan hệ tình duyên. Nếu ngôi sao này xuất hiện thì 06 nghĩa đã có mối quan hệ mật thiết hơn mức bình thường. Khi một ngôi sao Đào Hoa vận -sao Hồng Loan (còn gọi là sao Hôn Nhân) xuất hiện, mới có thể đi từ tình yêu đến hôn nhân một cách thuận lợi. Cổ ngữ có câu “sao Hồng Loan động” để chỉ việc hỷ sắp đến. Trong phong thủy học, có thể dùng 12 con giáp để tìm ra sao Hồng Loan, suy đoán thời gian kết hôn phù hợp. Trước hết hãy xem bảng sau.

Con giáp Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi
Hồng Loan Mão Dần Sửu Hợi Tuất Dậu Thân Mùi Ngọ Tỵ Thìn
Thiên hỷ Dậu Thân Mùi Ngọ Tỵ Thìn Mão Dần Sửu Hợi Tuất

    Thông qua bảng trên, có thể tra được năm kết hôn tương ứng của các con giáp, tức là năm mà sao Hổng Loan động. Phía dưới Hồng Loan, Có một hàng gọi là Thiên Hỷ. “Thiên Hỷ” tức là năm đối xung với Hồng Loan, là ngôi sao Kết Hôn thứ Cấp. Tính sao Hồng Loan còn có một phương pháp đơn giản, lấy người cầm tinh dê làm thí dụ, theo thứ tự con giáp thì người cầm tinh dê là Mùi, đứng thứ 8 trong 12 con giáp, theo thứ tự Tý, Sửu, Dần, Mão…, lấy Tỷ làm tháng 2 âm lịch (Hổng Loan là Mão) để bắt đầu suy ngược trở lên 8 ô là “tháng 7 âm lịch”, tức là Thân, Thiên Hỷ đối xứng với nó là Dần. Có nghĩa là, đối với người cầm tinh dê, năm 2004 (Thân) và năm 2010 (Dần) là ngày mà sao Hồng Loan động gần nhất.

    Con số suy ngược bao nhiêu tùy thuộc vào thứ tự của 12 con giáp, xếp ở vị trí thứ bao nhiêu thì suy ngược từng đó ô.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now