Sách Trang Trí Nội Thất Theo Quan Niệm Phong Thủy Archives - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp Sách Trang Trí Nội Thất Theo Quan Niệm Phong Thủy Archives - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

Sách Trang Trí Nội Thất Theo Quan Niệm Phong Thủy

00 – Mục Lục sách Trang Trí Nội Thất Theo Quan Niệm Phong Thủy

PHẦN 1 01. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU..................................................................................................................29 https://kimtuthap.vn/01-chuong-1-gioi-thieu/ 02. CHƯƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN............................................................................................39 https://kimtuthap.vn/02-chuong-2-cac-khai-niem-co-ban/ 03. Đạo và Âm Dương..............................................................................................................................42 https://kimtuthap.vn/03-dao-va-duong/ 04. Khí.......................................................................................................................................................46 https://kimtuthap.vn/04-khi/ 05. Ngũ Hành............................................................................................................................................51 https://kimtuthap.vn/05-ngu-hanh/ 06. Kinh Dịch.............................................................................................................................................55 https://kimtuthap.vn/06-kinh-dich/ 07. CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP...........................................................................................................59 https://kimtuthap.vn/07-chuong-3-cac-giai-phap/ 08. Chín Giải Pháp Cơ Bản.....................................................................................................................63 https://kimtuthap.vn/08-chin-giai-phap-co-ban/ 09. CHƯƠNG 4: VỊ TRÍ...........................................................................................................................74 https://kimtuthap.vn/09-chuong-4-vi-tri/ 10. Các Yếu Tố Tự Nhiên........................................................................................................................75 https://kimtuthap.vn/10-cac-yeu-tu-nhien/ 11. Hình Thể Đất [...]

58. Trị Nội (Ban Phép Bên Trong), Trị Ngoại

Trị Nội (Ban Phép Bên Trong) Trị nội là một cách khác để điều chỉnh dòng khí và giải quyết các hình thể bất tương xứng. Hãy phân chia căn phòng hoặc tòa nhà thành hai hình chữ nhật. Nối mỗi góc đến điểm trung [...]

56. Bát Quái, Theo Vết Cửu Tinh

Bát Quái Nhiều việc sử dụng có tính biểu tượng cho hình tám góc của y dịch được giải thích trong chương 8.  Theo Vết Cửu Tinh Đây là một trong những phương pháp huyền nhiệm của việc điều chỉnh và kích hoạt trong dòng khí và [...]

53. Quan Hệ Giữa Nhà và Cơ Thể

Các chuyên gia phong thủy thường đóng vai trò như là các thầy thuốc. Họ cảm thấy rằng một ngôi nhà và các phần của nó có một quan hệ tương ứng với cơ thể con người. Khi có sự mất cân bằng trong [...]

Bạn cần hỗ trợ?
1