004. Học thuyết âm dương có ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của Phong Thủy Học?

004. Học thuyết âm dương có ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của Phong Thủy Học?

Sự hình thành, biến đổi và phát triển của mọi sự vật đều nhờ vào sự vận động của hai khí âm dương. “Dịch truyện” đề xuất “Nhất âm nhất dương chi vị đạo” (một âm một dương được gọi là đạo), cho rằng âm dương chuyển hóa là quy luật căn bản của vũ trụ. Âm dương khiến cho con người và tự nhiên hòa làm một. Phong thủy học vận dụng quan điểm âm dương vào thực tiễn, luôn đặt con người, trời đất và vũ trụ vào cùng một hệ thống để nhận thức, đặt nền tảng cho cách thức hòa hợp con người với tự nhiên làm một – con người do âm dương tạo thành, thực vật do âm dương tạo thành, sông núi cũng do âm dương tạo thành. Nếu có thể hài hòa thống nhất âm dương của con người với âm dương của tự nhiên thì con người sẽ trở thành một phần của tự nhiên. Đây là đóng góp của quan điểm âm dương đối với phong thủy học.

    Điều quan trọng nhất trong phong thủy học là coi trọng cân bằng âm dương, vạn vật đều có thuộc tính âm dương, nhưng không phải vật nào, nơi nào cũng đạt được cân bằng âm dương. Chẳng hạn những nơi có mặt trời chiếu rọi quanh năm, tự nhiên dương khí thịnh vượng; còn những nơi quanh năm ngập nước thì âm khí ngập tràn. Dương khí quá thịnh thì dễ bị khô, nơi cư trú cũng dễ bị hỏa hoạn, người cư trú ở đó thường tính khí nóng nảy; còn âm khí quá thịnh thì khí hậu ẩm thấp, vật thể cũng dễ bị ẩm mốc, người cư trú ở đó tính cách cũng thường lạnh lùng. Để giải quyết hiện tượng mất cân bằng âm dương này, nhà phong thủy sẽ bổ sung âm khí cho nơi có dương khí quá thịnh, bổ sung dương khí cho nơi có âm khí quá thịnh. Chỉ những nơi âm dương cân bằng, hài hòa âm dương là một nguyên tắc quan trọng trong điều lý phong thủy của phong thủy học.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now