005. Hà đồ và Lạc thư là gì?

005. Hà đồ và Lạc thư là gì?

    Theo truyền thuyết, vào thời vua Phục Hy, một con quái vật xuất hiện trên sông Hoàng Hà khiến cho đất vùng Mãnh Tân bên bờ

Hoàng Hà dần trở nên hoang vu. Hay tin, Phục Hy đem bảo kiếm đến bờ sông, ông biết con quái vật này chính là long mã. Long mã cũng biết Phục Hy là bậc thánh nhân nên nhả ra một miếng ngọc cho Phục Hy. Trên miếng ngọc này có khắc Hà đồ, Phục Hy căn cứ vào đó để lập ra Tiên thiên bát quái.

    Vào thời vua Đại Vũ, nước lũ tràn lan khắp nơi, Đại Vũ đang trị thủy thì phát hiện một con rùa lớn bên bờ Lạc hà, con rùa dâng một miếng ngọc cho Đại Vũ. Miếng ngọc này có khắc Lạc thư, Đại Vũ theo đó đẩy lùi nước lũ, phân định chín châu (cửu châu), đồng thời viết sách “Hồng phạm”. Chu Văn Vương đời sau căn cứ vào Lạc thư để lập ra hậu thiên bát quái.

    Truyền thuyết khác nói rằng, Hà đồ và Lạc thư là những dấu hiệu xuất hiện trên lưng long mã và trên mai rùa.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now