007. Thái cực đồ được Phục Hy suy diễn từ Hà đồ như thế nào?

007. Thái cực đồ được Phục Hy suy diễn từ Hà đồ như thế nào?

Thông qua quan sát, có thể nhận thấy, sự xoay chuyển của các con số trong Hà đồ có quy luật, các số lẻ 1,3,5,7,9 xoay theo chiều

Kim đồng hồ, còn các số chẵn 2,4,6,8,10 thì xoay ngược chiều kim đồng hồ, thuộc tính ngũ hành tương ứng của các phương vị cũng tương sinh theo chiều kim đồng hồ, còn ngược chiều kim đồng hồ thì tương khắc. Hà đồ thể hiện quy luật vận hành của vũ trụ, thuận theo nó thì sinh, nghịch theo nó thì khắc.

    Từ Hà đồ, Phục Hy đã tạo dựng mô hình vũ trụ. Lúc đầu, vũ trụ hỗn độn, chưa được phân chia là Thái cực, khi thái cực bắt đầu động, động tức là dương, tĩnh tức là âm, thì âm dương chuyển hóa sinh ra lưỡng nghi. Phục Hy theo đó vẽ ra Thái cực đồ, vòng tròn lớn bên ngoài thể hiện Thái cực, Thái cực ngư (hai nửa của vòng tròn Thái cực trông giống hình con cá) tượng trưng cho âm dương thì xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now