008. Bát quái được Phục Hy suy diễn từ Lạc thư như thế nào?

008. Bát quái được Phục Hy suy diễn từ Lạc thư như thế nào?

Phục Hy căn cứ vào Hà đồ vẽ ra Thái cực đồ để biểu hiện bản nguyên vũ trụ, sau đó lại căn cứ Lạc thư tạo ra Bát quái để thể hiện thuộc tính của vạn vật.

    Ông dùng vạch liền “__” biểu thị dương, vạch đứt “_ _” biểu thị âm, đây chính là “lưỡng nghi”; nếu thêm một âm hoặc một dương cho mỗi nghi sẽ sinh ra bốn tổ hợp, gọi là “tứ tượng”; nếu lại thêm một âm hoặc một dương cho mỗi tượng sẽ tạo thành “bát quái”.

    Phục Hy đặt ba “__” kết hợp với nhau gọi là thuần dương, là trời, đặt nó ở phương nam; ba “_ _” kết hợp với nhau gọi là thuần âm, là đất, đặt ở phương bắc; các tổ hợp kí hiệu khác lần lượt đại diện cho gió, sâm, núi, đầm, nước, lửa, cũng được đặt ở vị trí tương ứng theo thuộc tính, vạn vật được hình thành từ tám yếu tố này.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now