009. Thời gian được thể hiện bằng bát quái thế nào?

009. Thời gian được thể hiện bằng bát quái thế nào?

Bát quái của Phục Hy còn có ba tầng lớp để thể hiện thời gian. Phương bắc tương ứng với mùa đông, mùa đông đi qua vạn vật phục

Sinh, một năm mới từ đó bắt đầu; còn phương nam tượng trưng cho mùa hạ, mùa hạ qua đi sự sống sinh sôi thịnh vượng bắt đầu chuyển sang chín muồi và đi đến diệt vong. Vì vậy, quẻ một đến quẻ bốn sau phương bắc đều tượng trưng cho “__” của sinh khí; còn quẻ một đến quẻ bốn sau phương nam đều đại diện cho “_ _” chín muồi. Như thế, quay một vòng theo chiều kim đồng hồ sẽ là một năm.

    Phương đông mặt trời mọc, một ngày bắt đầu từ đó; phương tây mặt trời lặn, từ đó bước vào đêm tối. Tầng một trong bát quái được dùng để biểu thị trời, quẻ một đến bốn khi mặt trời từ phía đông đi qua gọi là ban ngày, biểu diễn bằng kí hiệu “__”; quẻ một đến bốn từ phương tây trở xuống là ban đêm, biểu thị bằng kí hiệu “_ _”.

    Tầng thứ ba của bát quái biểu thị tháng. Mặt trăng từ khuyết đến tròn, lại từ tròn đến khuyết, vừa đúng một tháng, bát quái cũng dùng các kí hiệu “__” và “_ _” để lần lượt biểu diễn sự khuyết và tròn của mặt trăng.

    Như vậy, chu kì của năm, tháng, ngày đã được thể hiện trong bát quái.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now