011. Chu Văn Vương diễn dịch Lạc thư như thế nào?

011. Chu Văn Vương diễn dịch Lạc thư như thế nào?

Thành quả diễn dịch Lạc thư của Chủ Văn Vương chủ yếu là Hậu thiên bát quái. Ngoài số 5 ở chính giữa không có quẻ tượng ra, tám quẻ tượng còn lại của Hậu thiên bát quái lần lượt đại diện cho tám số của Lạc thư, tức 1 là Khảm, 2 là Khôn, 3 là Chấn, 4 là Tốn, 6 là Càn, 7 là Đoài, 8 là Cấn, 9 là Ly. Tám số này lần lượt đại diện cho các yêu tố có thuộc tính âm dương, chúng tượng sinh tương khắc và có thể theo thứ tự từ 1 đến 9 để đạt đến sự cân bằng. Đồng thời, Hậu thiên bát quái coi phương đông đối ứng với Chấn làm khởi đầu một năm, tượng trưng cho mùa xuân. Bắt đầu từ Chấn, sắp xếp tám quẻ tượng theo chiều kim đồng hồ, tương ứng với thời gian một năm từ xuân đến đông

    Hậu thiên bát quái thể hiện hiệu quả cân bằng và biến đổi của sự vật, sự tuần hoàn của thời gian, thuật phong thủy chính là tìm kiếm sự cân bằng và hài hòa này, vì thế Hậu thiên bát quái đã trở thành công cụ quan trọng trong việc nghiên cứu phong thủy.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now