012. Hàm nghĩa quẻ Đoài là gì?

012. Hàm nghĩa quẻ Đoài là gì?

Quẻ Đoài là đầm, là nơi có đầm nước, ở đây là nơi tụ hội của các loài sinh vật, có thể dưỡng dục tiếp nhận các loài vật, lại có nghĩa là vui mừng. Số theo tiên thiên bát quái là 2, số theo hậu thiên bát quái là 7.

Về cơ thể con người, quẻ Đoài tượng trưng cho miệng, lưỡi, phổi, đờm dãi. Về ngũ hành, nó đại diện cho Kim. Về mùa, Đoài đại diện cho mùa xuân. Về màu sắc, là màu trắng. Về nhân vật, đại diện cho út nữ, ca kỹ, nô bộc, có tính cách trong nhu có cương, làm việc nghiêm túc quả đoán. Về địa lý, phương vị theo tiên thiên bát quái là đông, phương vị theo hậu thiên bát quái là tây.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now