648. Những ngôi sao nào có liên quan với vận Đào Hoa? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 648. Những ngôi sao nào có liên quan với vận Đào Hoa? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

648. Những ngôi sao nào có liên quan với vận Đào Hoa?

648. Những ngôi sao nào có liên quan với vận Đào Hoa?

    Vận Đào Hoa quyết định mức độ hoàn mỹ trong hôn nhân và tình yêu, các ngôi sao có liên quan với vận Đào Hoa chủ yếu có Hàm Trì, Hồng Nhan, Hồng Loan, chung đều được gọi là Đào Hoa vị.

  1. Hàm Trì. Ngôi sao này có tốt có xấu, là phương vị có tình dục mà không có tình yêu, đại diện cho sinh vượng và sinh hoạt gối chăn, thường dẫn đến các “cuộc tình một đêm’’.
  2. Hồng nhan. Những người được ngôi sao này sinh vương sẽ nhận được tình yêu, nó đại diện cho quan hệ giao tế và tình cảm, là một ngôi sao tình yêu.
  3. Hồng loan. Ngôi sao này quan hệ rất lớn đến hài hoà trong quan hệ vợ chồng, đại diện cho đời sống hôn nhân. Sao Hồng Loan động thì có nghĩa hai bên sắp nên duyên vợ chồng.

    Sao Hồng Loan không phải là tên sao trong thiên văn cổ đại, mà là tên sao trong Tử Vi đấu số. Ngôi sao này thuộc Thuỷ âm (Thuỷ Quý), chủ về việc hôn nhân; ngôi sao đối lập với nó là sao Thiên Hỷ, thuộc Thuỷ Dương (Thuỷ Nhâm), chủ về duyên đính, hỷ khánh và sinh sản, chúng luôn luôn tác động lẫn nhau. Trong tiểu thuyết “Phong Thần diễn nghĩa”, sao Hồng Loan trở thành công chúa Long Cát, con gái của Tây Vương Mẫu, chồng nàng Hồng Cẩm Nguyên là đại tướng của Thương Trụ. Sau đó vợ chồng lập được công lớn trong chiến dịch Võ Vương phạt Trụ, lần lượt được phong làm sao Hồng Loan và Thiên Hỷ.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now