649. Vị trí Hàm Trì Đào Hoa và vận năm có quan hệ như thế nào? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 649. Vị trí Hàm Trì Đào Hoa và vận năm có quan hệ như thế nào? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

649. Vị trí Hàm Trì Đào Hoa và vận năm có quan hệ như thế nào?

649. Vị trí Hàm Trì Đào Hoa và vận năm có quan hệ như thế nào?

    Quan hệ đối ứng giữa vị trí Hàm Trì Đào Hoa và vận năm được phán đoán thông qua cầm tinh, nếu một người cầm tinh rắn thì vị trí Đào Hoa tương ứng của người đó là Ngọ.

Năm 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Cầm tinh Chuột Trâu Hổ Mèo Rồng Rắn Ngựa Khỉ Chó Heo
Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cầm tinh Chuột Trâu Hổ Mèo Rồng Rắn Ngựa Khỉ Chó Heo
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cầm tinh Chuột Trâu Hổ Mèo Rồng Rắn Ngựa Khỉ Chó Heo

    Hàm Trì vốn là nơi mặt trời tắm trong thần thoại, thiên “Thiên văn huấn” trong sách Hoài nam tử viết: “Mặt trời lên khỏi hang núi, tắm ở Hàm Trì”. Đồng thời nó cũng là một trong những ngôi sao được ghi trong sách cổ Trung Quốc. Nhưng trong mệnh lý học, Hàm Trì là sao Đồng Cư đại diện cho sinh vượng chuyện chăn gối, phương vị mà nó ở “có tình dục không có tình yêu”, tương truyền tử “Tình một đêm” bắt nguồn từ ngôi sao này.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now