652. Tại sao Cô Thần Quả Tú lại khắc Đào Hoa? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 652. Tại sao Cô Thần Quả Tú lại khắc Đào Hoa? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

652. Tại sao Cô Thần Quả Tú lại khắc Đào Hoa?

652. Tại sao Cô Thần Quả Tú lại khắc Đào Hoa?

    Cổ nhân có câu: “Nam sợ Cô Thần, nữ sợ Quả Tú”.

    Trong mệnh của nam giới có hoặc vận phạm Cô Thần thì sẽ thích hành động một mình, thích sống một mình, tự nhiên cũng không thể có Đâò Hoa. Mệnh nữ nếu có hoặc vận phạm Quả Túc thì cũng vô duyên vô cớ xua đuổi những người theo đuổi mình hoặc bạn trai mình, hơn nữa tính thích cô độc, gây khó hiểu cho mọi người, lòng lạnh như bang, suốt ngày ủ dột buồn bã. Trên thực tế, những người thuộc hai trường hợp này không thể hấp dẫn ngườ khác giới, hiệu quả làm vượng Đào Hoa cũng không rõ rệt.

    Khi trong bát tự của một người có hai sao Cô Thần hoặc Quả Tú thì đồng nghĩa với việc người đó sẽ sống cô độc suốt đời, thích sống và làm việc một mình, say mê hoạt động tôn giáo, hoặc xuất gia làm tăng ni. 

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now