653. Làm thế nào để tìm được sao Cô Thần Quả Tú? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 653. Làm thế nào để tìm được sao Cô Thần Quả Tú? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

653. Làm thế nào để tìm được sao Cô Thần Quả Tú?

653. Làm thế nào để tìm được sao Cô Thần Quả Tú?

    Cách tìm Cô Thần và Quả Tú là: Người Hợi Tý Sửu, gặp Dần là Cô, gặp Tuất là Quả. Người Dần Mão Thìn, gặp Tỵ là Cô, gặp Sửu là Quả. Người Tỵ Ngọ Mùi, gặp Thân là Gô, gặp Thìn là Quả. Người Thân Dậu Tuất, gặp Hợi là Cô, gặp Mùi là Quả.

    Cách tìm lấy chi năm làm chuẩn, cách tra tứ trụ lấy địa chi làm chuẩn, thí dụ người sinh năm Tỵ, gặp Thân là Cô Thần, gặp Thìn là Quả Tú. 

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now