654. Hóa giải Cô Thần Quả Tú như thế nào? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 654. Hóa giải Cô Thần Quả Tú như thế nào? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

654. Hóa giải Cô Thần Quả Tú như thế nào?

654. Hóa giải Cô Thần Quả Tú như thế nào?

Nếu trong bát tự và đại vận của bạn có Cô Thần Quả Tú, lại muốn xung lực lượng này để hành vận Đào Hoa thì cần phải “xung đuổi Cô Quả”. 

    Sử dụng phương vị con giáp và thời gian có thể tìm được mặt đối xung với Cô Thần Quả Tú. Thí dụ, bạn sinh năm Dậu thì “Quả Tú” của bạn ở Mùi, nếu trong bát tự hoặc đại vận có Mùi thì bạn nên đặt tượng con trâu đực (Sửu) ở phương Sửu bên giường để trợ giúp cho thế Sửu Thổ nhằm xung đuổi Mùi. 

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now