655. Làm thế nào để tìm được tháng Đào Hoa? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp 655. Làm thế nào để tìm được tháng Đào Hoa? - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

655. Làm thế nào để tìm được tháng Đào Hoa?

655. Làm thế nào để tìm được tháng Đào Hoa?

Trong mỗi tháng của một năm đều có Đào Hoa và con giáp tương ứng, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội là Đào Hoa sẽ đến. Dưới đây là cách tra tìm Đào Hoa mỗi tháng.

    Mười hai con giáp tương ứng với mỗi tháng trong năm, vì thế có thể căn cứ vào thuộc tính ngũ hành của các con giáp để định Vì tháng Đào Hoa, quan hệ đối ứng giữa con giáp và tháng như sam

 • Tháng Dần ứng với Hổ, khí tiết đốii ứng là Lập xuân đến Kinh trập, thời gian dương lịch là ngày 4 tháng 2 đến ngày 6 tháng 3.
 • Tháng Mão ứng với Mèo (Thỏ), khí tiết đối ứng là Kinh trập đến Thanh minh, thời gian dương lịch là ngày 7 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4.
 • Tháng Thìn ứng với Rồng, khí tiết đối ứng là Thanh minh đến Lập hạ, thời gian dương lịch là ngày 6 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5.
 • Tháng Tỵ ứng với Rắn, khí tiết đối ứng là Lập hạ đến Mang chủng, thời gian dương lịch là ngày 7 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6.
 • Tháng Ngọ ứng với ngựa, khí tiết đối ứng là Mang chủng đến Tiểu thử, thời gian dương lịch là ngày 7 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7.
 • Tháng Mùi ứng với Dê, khí tiết đối ứng là Tiểu thử đến Lập thu, thời gian dương lịch là ngày 8 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8.
 • Tháng Thân ứng với Khỉ, khí tiết đối ứng là Lập thu đến Bạch lộ, thời gian dương lịch là ngày 9 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9.
 • Tháng Dậu ứng với Gà, khí tiết đối ứng là Bạch lộ đến Hàn lộ, thời gian dương lịch là ngày 9 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10.
 • Tháng Tuất ứng với Ch, khí tiết đối ứng là Hàn lộ đến Lập đông, thời gian dương lịch là ngày 10 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11.
 • Tháng Hợi ứng với Heo, khí tiết đối ứng là Lập đông đến Đại tuyết, thời gian dương lịch là ngày 9 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12.
 • Tháng Tý ứng với Chuột, khí tiết đối ứng là Đại tuyết đến Tiểu hàn, thời gian dương lịch là ngày 8 tháng 12 đến ngày 6 tháng 1.
 • Tháng Sửu ứng với Trâu, khí tiết đối ứng là Tiểu hàn đến Lập xuân, thời gian dương lịch là ngày 7 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2.

     Thí dụ, con giáp Chuột, Hàm Trì Đào Hoa của người tuổi Chuột ở năm Dậu, nên ở tháng Dậu mỗi năm (Bạch lộ đến Hàn lộ), tức khoảng thời gian một tháng từ  ngày 9 tháng 9 đếnn ngày 9 tháng 10 là tháng Đào Hoa của người tuổi Chuột.

Bình luận

comments


Bạn cần hỗ trợ?
1

Call Now