Sách Trang Trí Nội Ngoại Thất Theo Thẩm Mỹ và Phong Thủy Phương Đông Archives - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp Sách Trang Trí Nội Ngoại Thất Theo Thẩm Mỹ và Phong Thủy Phương Đông Archives - Đá Thạch Anh Kim Tự Tháp

Sách Trang Trí Nội Ngoại Thất Theo Thẩm Mỹ và Phong Thủy Phương Đông

000 – Mục Lục sách Trang Trí Nội Ngoại Thất Theo Thẩm Mỹ và Phong Thủy Phương Đông

PHẦN MỘT : TRANG TRÍ NỘI THẤT THEO THẨM MỸ VÀ PHONG THỦY PHƯƠNG ĐÔNG 01. Ý Niệm Cơ Bản – Đạo và Thuyết Âm Dương.............................................................................22 https://kimtuthap.vn/01-y-niem-co-ban-dao-va-thuyet-am-duong/ 02. Khí là gì?.....................................................................................................................................27 https://kimtuthap.vn/02-khi-la-gi/ 03. Ngũ Hành là gì?..........................................................................................................................30 https://kimtuthap.vn/03-ngu-hanh-la-gi/ 04. Dịch – Kinh..................................................................................................................................34 https://kimtuthap.vn/04-dich-kinh/ 05. Ba Giải Pháp...............................................................................................................................36 https://kimtuthap.vn/05-ba-giai-phap/ 06. Chín Cách Chữa Căn Bản..........................................................................................................38 https://kimtuthap.vn/06-chin-cach-chua-can-ban/ 07. Sinh Vật.......................................................................................................................................41 https://kimtuthap.vn/07-sinh-vat/   Xem [...]

127. Các Mẫu Hoàn Thành Bản Khảo Sát

Tất thay dữ kiện hoàn thành bản khảo sát đã sẵn sàng, bây giờ là lúc đưa nó vào bang mẫu. Trước khi làm cần biết chắc năm tháng ngày sinh của mọi người trang, nhà. Lật xem bảng khảo sát số 1 - phi [...]

126. Nhà Bếp – Phòng Tắm – Phòng Ngủ – Thư Phòng

NHÀ BẾP Phần lớn tai nạn xảy ra ở nhà trên rồi kể đến là dưới bếp Ghi vị trí bếp lò và nơi chứa nước. Nhận định Một điều rất quan trọng là bếp không nên đưa vào khu có cửa xấu như Họa Hại. Hành Hỏa [...]

125. Ghi Chú về Phòng Đặc Biệt – Phòng Khách – Phòng Ăn

Mỗi phòng trong nhà đều có cách riêng của nó, sau đây ta điêm qua từng phòng một. PHÒNG KHÁCH Xem về luồng sinh khí. Nhận định Sinh khí chuyển qua phòng này cần vừa phải, nhẹ nhàng để cảnh nhà được hòa thuận và thịnh vượng. Điều [...]

124. Khảo Sát Trong Phòng

Sau đây là những điểm tổng quát áp dụng cho các phòng trong nhà. Ghi nhận cửa sổ hướng nào Phê bình và cố vấn Có điểm tốt nào như Long hay Hổ, nhìn thấy từ cửa sổ không ? Còn trong phòng có nhìn thấy điểm [...]

123. Xem Địa Điểm

Dùng la bàn thông thường đánh dấu phía Bắc, Ghi vào bảng la bàn trang 170 như thế bạn sẽ quen dần với hai mươi bốn cung phương trên đó, Trên sổ tay, ghi tất cả hình thế, và kiểu dáng xây dựng trên toàn khu [...]

122. Chương 8: Tự Xem Phong Thủy Nhà Mình

Độc giả đã được biết đầy đủ các nguyên lý căn bản của Địa Mạo, La Bàn và đã thấy sự tương quan đặc biệt về môi trường của phái La Bàn trong khi khảo sát hướng nhà. Tôi nghĩ độc giả đều muốn [...]

121. Tương Quan giữa La Bàn và Lịch Số – Hai Mươi Tám

TƯƠNG QUAN GIỮA LA BÀN VÀ LỊCH SỐ Trên mặt la bàn có 24 điểm, mỗi điểm này tương đương với một điểm trong bảng nơi trang 111 cũng như Với giờ của đồng hồ phương Tây ngày nay. Trung Hoa chia giờ của họ từ [...]

120. Sự Nhắc Lại của Các Điểm Trên La Bàn

Định hướng chính của các 24 cung phương trên mặt la bàn được lập lại hai Tân bằng một vòng 7,5 độ theo chiều kim đồng hồ và một vòng 7,5 độ ngược chiều kim. Các lý thuyết khác nhau đưa ra để đề cập [...]

119. La Bàn Trung Hoa

Xem thêm các mẫu Thạch Anh Vụn: https://kimtuthap.vn/cung-cap-da-thach-anh-vun-phong-thuy-dai-nen-nha-dung-trong-xay-dung/ La Bàn truyền thống Trung Hoa là loại dùng đi biển, loại này không chia các hướng làm hại như la bàn phương Tây quen dùng. Một khi bốn hướng chính đã được chia thành Tám phương [...]

Bạn cần hỗ trợ?
1