Khoa học thiền định

Khoa Học Thiền Định

Thế giới cao cấp và hoàn mỹ hơn sau cánh cổng cái chết – C.W. Leadbeater

            Chủ đề về cuộc sống sau cái chết là một trong những điều rất thú vị. Không chỉ vì một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chết mà còn là nỗi sợ của tất cả chúng ta, [...]

Thức Ăn Tinh Khiết cho sự Khai Sáng Tâm Linh – Ramana Maharshi

Một chế độ ăn uống với thức ăn tinh khiết, số luợng vừa phải là cách tốt nhất để mang lại một tâm trí tinh khiết. Một nền tảng để giúp con người trong việc nhận ra Bản Thân. Việc nhịn ăn phải bắt đầu [...]